อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สั่งค่ายมือถือเพิ่มทางเลือกแพ็กเกจค่าโทรเป็นวินาที

บอร์ด กทค. เตรีมออกคำสั่งให้ ค่ายมือถือต้องจัดแพ็กเกจโปรโมชั่น ทั้งคิดเป็นวินาที และคิดเป็นนาที 50% ต่อ 50% หลังมีมติ โหวต 3 ต่อ 1 แก้ปัญหาคิดค่าโทรเป็นวินาที หลังที่ผ่านมามีโปรโมชั่นแบบวินาทีเพียงแค่ 5% เท่านั้น หวังเพิ่มทางเลือกให้มีการออกแพ็กเกจมากขึ้น ระบุไม่ได้เอื้อเอกชน แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 6 เดือนเตรียมนำข้อมูลมาประเมินใหม่อีกครั้ง พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.11 น.

.

วันนี้( 11 ม.ค.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่า ที่ประชุม มีมติทบทวนวิธีคิดอัตราการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากที่เคยมีมติบอร์ดเมื่อครั้งที่ 10/2559 โดยให้เพิ่มเติมการคิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือเป็นนาทีเข้าไปในมติเดิม จากเดิมที่มีมติให้มีการคิดอัตราค่าบริการทุกโปรโมชั่นเป็นวินาทีเท่านั้น โดยหลังจากออกเป็นมติวันนี้แล้ว จะมีคำสั่งทางปกครองไปถึงผู้ให้บริการทุกรายต่อไป


ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องกำหนดแพคเก็จที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีไม่น้อยกว่า 50% และมีโปรโมชั่นคิดค่าโทรตามจริงเป็นนาที 50% ของโปรโมชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดในสัดส่วนเท่ากัน โดยหลังจาก กสทช.ลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการออกโปรโมชั่นแบบวินาทีเพียงแค่ 5% ของโปรโมชั่นที่มีอยู่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น ซึ่ง กสทช.จะกำหนดเวลาเพื่อประเมินผลการใช้งานของแนวทางดังกล่าวประมาณ 6 เดือนว่า หลังปรับแพคเก็จแล้วประชาชนมีการใช้งานอย่างไรและนำความเห็นมาปรับปรุงการคิดอัตราค่าบริการในอนาคต


อย่างไรก็ตาม การออกโปรโมชั่นที่ผ่านมาใช้สำหรับบังคับผู้ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ให้บริการ 4 จี ที่ได้พิจารณาคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีเท่านั้น แต่มีความสับสน ทางบอร์ด กทค.ได้ชี้แจงว่าการคิดค่าโทรเคยมีการทบทวนมติที่ประชุม ซึ่งมีประชาชนมายื่นข้อร้องเรียนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางคนที่โทรสั้นชอบการคิดค่าโทรเป็นวินาทีตามจริง คนที่โทรยาวก็ชอบการคิดค่าโทรเป็นนาที แบบเหมาจ่าย ดังนั้นการที่ กทค.กำหนดให้คิดเป็นวินาทีอย่างเดียว อาจจะแพงขึ้นหากผู้บริโภคใช้งานแบบโทรยาว จึงเป็นที่มาในการทบทวนมติครั้งนี้ ให้มีการคิดโปรโมชั่นแบบทั้งโทรเป็นวินาทีและนาทีอย่างละ 50% ในสัดส่วนเท่ากัน


“การพิจารณาของกทค. คงไม่อิงกับการอุทธรณ์ของผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่สิ่งที่สำคัญคือ ผลประโยชน์ของประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น กทค.ขอให้ทบทวนมติที่เคยออกไปก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้จะยกร่างคำสั่งและบังคับใช้ออกไป แต่ทั้งนี้การคิดอัตราค่าโทร กสทช.ได้กำหนดอัตราขั้นสูงไว้ว่าต้องไม่เกิน 0.68 บาทต่อนาที ซึ่งจากที่สำรวจพบว่าโปรโมชั่นปัจจุบันเฉลี่ยที่ 0.40 บาท ต่อนาที กสทช.จะปล่อยให้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดของมันเอง และพิจารณาดูความเหมาะสม ว่าสุดท้ายแล้วประชาชนชื่นชอบแบบใด ซึ่งที่ประชุม กทค.ได้พิจารณาอย่างหนักและมีการลงคะแนนเสียงโหวต 3 ต่อ 1 เสียง” นายฐากร กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34