อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ทีโอทีเผยผลดำเนินงานปี59 ขาดทุนกว่า5พันล้าน

ทีโอที ชี้ รายได้ปี 59 กว่า 3 หมื่นล้านบาท แต่ยังขาดทุนกว่า 5.8 พันล้านบาท มั่นใจเร่งติดตั้งเน็ตประชารัฐ เสร็จทันสิ้นปีแน่นอน พุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 18.04 น.

วันนี้ (11 ม.ค.) ที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ผลประกอบการปี 2559 ประมาณการว่าจะมีรายได้รวม 30,800 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม   29,200 ล้านบาท  มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ราว 1,617 ล้านบาท และประมาณว่าจะขาดทุนสุทธิ 5,800 ล้านบาท ขาดทุนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 14,000 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญในปี 2559 ได้แก่โครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE1 การดำเนินการก่อสร้างระบบหลักแล้วเสร็จ 97% การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสาย อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษา สำหรับการเจรจาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 เมกะเฮิร์ตซ อยู่ระหว่างทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์  ในส่วนของการเจรจายุติข้อพิพาทและการให้บริการเสาโทรคมนาคมและทรัพย์สิน 2จี กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจจัดตั้ง Joint Venture เสาโทรคมนาคม

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 ทีโอที มีโครงการสำคัญที่จะจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้ดำเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยมีเป้าหมายจะต้องดำเนินการติดตั้งจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดหา OFC พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 และดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ส่วนการบริหารทรัพย์สินสัญญาสัมปทาน โดย ทีโอที มุ่งเน้นการนำทรัพย์สินสัญญาสัมปทานมาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบ 2100 เมกะเฮิร์ตซ การให้เช่าเสาโทรคมนาคม และการให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายระบบ 2จี คลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ ทีโอที ปีละประมาณ 9,500 ล้านบาท การพัฒนาคลื่น 2300 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อให้บริการไวเลส บรอดแบรนด์ และ โมบาย บรอดแบรนด์ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการโดย ทีโอที เอง และสรรหาคู่ค้าลงทุนวางระบบ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบัน ทีโอที ได้เริ่มทดสอบระบบตามเส้นทางรถไฟฟ้าและที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้กับ ทีโอที
​               
โครงการจัดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย เพื่อระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ท่อร้อยสายใต้ดิน นำรายได้หรือกระแสเงินสดในอนาคตจากการเสนอขายหน่วยลงทุนมาขยายงานท่อร้อยสาย โดยมีเป้าหมายที่จะขายหน่วยลงทุนภายในเดือนธ.ค.2560
 
สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดย คนร.ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2560 ครั้งที่ 1/2560 รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โดยจัดตั้งบริษัท NGDC ในการดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำและอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ และ NBN ในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการปรับโครงสร้าง ทีโอที ได้กำหนดรูปแบบในการประกอบธุรกิจ โดยมีบริษัท  NBN Co เพื่อให้บริการค้าส่งโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายในประเทศ  และ บริษัท Service Co ด้วยการหาพันธมิตรเพื่อให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SMEs ลูกค้าองค์กร และราชการ  โดย ทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะดำเนินธุรกิจจากการสร้างรายได้จากคลื่นความถี่ บริการโทรศัพท์ประจำที่ และการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริการที่มีอยู่.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14