อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชวนนักวิทย์น้อยเดินตามรอยพ่อ ฯ ในถนนสายวิทย์รับวันเด็กแแห่งชาติปีนี้

เริ่มแล้ว !  งานถนนสายวิทยาศาสตร์  ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560   กระทรวงวิทย์จับมือพันธมิตรบนถนนโยธี  น้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เยาวชนผ่านแนวคิดหลัก“ นักวิทย์น้อย  ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ชมฟรีตั้งแต่ 12-14 มกราคมนี้ พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.02 น.

วันนี้ ( 12  ม.ค. 60 ) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงาน  รอบถนนโยธีและถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม  17 หน่วยงาน  จัดงาน  “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ”  ขึ้น โดยมี “ ดร.อรรชกา   สีบุญเรือง ”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีเด็ก ๆ  จากโรงเรียนในบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร.อรรชกา  กล่าวว่า งานถนนสายวิทยาศาสตร์  ฯ  จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่  11  โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0   โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ในวัยเยาว์  ผ่านการฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และสังคมที่มีเหตุมีผล พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้  

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ทุกหน่วยงานพันธมิตรได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านแนวความคิดหลัก  “ นักวิทย์น้อย  ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”  ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเฉพาะการที่ทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบและแก้ปัญหา   ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระองค์ท่าน    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้ร่วมสนุกและทดลองอีกมากมายกว่า 100 กิจกรรม   จาก 29 สถานี

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14  มกราคม  2560 เวลา 09.00-17.00 น. ที่บริเวณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานรอบถนนโยธีและถนนพระราม 6    นอกจากนี้ในวันที่ 14  มกราคม  2560    ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดกิจกรรมฯเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง  คือที่  อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น. โดยเปิดให้บริการฟรีทั้งในนิทรรศการหลักใน 3 พิพิธภัณฑ์  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์สามย่าน กรุงเทพฯ เวลา 10.30 -19.00  น.  
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13