อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กทค.ไฟเขียวทีโอที เดินหน้าคลื่น2300

บอร์ดกทค.ไฟเขียวทีโอทีเดินหน้าคลื่น 2300 เมกะเฮิร์ตซ พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ขัดกฎหมาย ส่วนกรณี “สุภิญญา” ลาออก รอบอร์ดกสทช.ลงความเห็นสัปดาห์หน้า ยันการทำงานของบอร์ดยังเดินหน้าได้ปกติ พุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 16.26 น.

วันนี้ (15 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิร์ตซ จำนวน 60 เมกะเฮิร์ตซ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่จะหมดสัญญาถือครองคลื่นในปี 2568 โดยให้สำนักงานกสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบแผนบริหารคลื่นความถี่ไม่ให้ขัดกับกฎหมายที่บอร์ดกทค. กำหนด ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายมากขึ้น เพราะหากพบว่าทีโอทีใช้คลื่นผิดวัตถุประสงค์คณะทำงานสามารถตรวจสอบและตักเตือนเพื่อให้แก้ไขได้ตรงตามระเบียบทันที

นอกจากนี้ บอร์ดมีมติยกเลิกผู้มีอำนาจเหนือตลาดของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ ที่เดิมนั้นทรูฯ เป็นผู้ให้บริการเหนือตลาดเพียงรายเดียว ซึ่งผลจากการตรวจสอบปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาให้บริการและดึงส่วนแบ่งการตลาดไปจากทรูฯ ได้ ดังนั้น บอร์ด กทค.จึงมีมติและประกาศให้ทรูฯ สามารถให้บริการได้ตามปกติเหมือนผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ส่วนกรณีที่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่ส่งหนังสือลาออกจากกรรมการกสทช.นั้น ตนเองได้รับโทรศัพท์จากนางสาวสุภิญญาแล้ว ซึ่งตนเองได้ให้กำลังใจและบอกกับว่าจะนำหนังสือที่ส่งมาเข้าวาระการประชุมกสทช.สัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องที่ว่า ขณะนี้ นางสาวสุภิญญา พ้นจากตำแหน่ง กรรมการกสทช.หรือไม่ ตนขอตอบว่าไม่ทราบในเรื่องข้อกฎหมายจริงๆ ให้รอที่ประชุมกสทช.พิจารณาดีกว่า เพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจของที่ประชุมกสทช.

อย่างไรก็ตาม ในการขอยุติบทบาทการทำงานดังกล่าวนั้น ส่งผลให้บอร์ด กสท.เหลือเพียง 3 คน จากเดิมที่ต้องมี 5 คน ซึ่งหากอ้างอิงการอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  คำสั่งที่ 75/2559 เรื่องระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งการพบว่าเหลือกสท. เพียง 3 คน ก็สามารถทำงาน และลงมติได้จนกว่าจะเหลือเพียง 2 คน ก็จะให้บอร์ดกสทช.เป็นผู้พิจารณาแทน ซึ่งกสทช.จะขาดหายไปจะยังไม่สรรหาเพิ่ม จนกว่าจะ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (พ.ร.บ. กสทช.) ผ่านความเห็นชอบ และมีการจะมีการประกาศใช้งาน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 45