อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"สมคิด" ย้ำกท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น

“สมคิด” ย้ำหน้าที่หลัก กท.วิทย์ต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่น สร้างแรงบันดาลใจ  หนุนสร้างเวทีระดับชาติแข่งด้านวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  พร้อมดันกระทรวงเป็นเจ้าภาพใช้เทคโนโลยีสร้าง “เกษตรกร4.0” พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 15.07 น.

วันนี้ (16 มีนาคม 2560)  ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรี      พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย  โดยมี ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  รศ. ดร.นพ.สรรนิต  ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ

ดร.สมคิด กล่าวภายในการประชุมมอบนโยบายฯ ว่า  ประเทศไทยทุกวันนี้มักจะทำที่ปลายทาง   ทำให้ดำเนินไปแบบไม่มีทิศทาง   ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโอท้อปหรือสตาร์ทอัพ    ซึ่งเป็นเรื่องรอง  เรื่องใหญ่และเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงวิทย์ในขณะนี้ ก็คือการสร้างกำลังคน  โดยต้องปลุกเด็กไทยให้ตื่นและรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์  ซึ่งต่อจากนี้ไปงบประมาณแผ่นดินจะต้องไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น   กระทรวงวิทย์จึงต้องสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เด็กหันมาเรียนวิทย์มากขึ้น    ทั้งนี้ควรมีการสร้างเวทีระดับชาติในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์  ที่ทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม   และแสดงให้เห็นไปถึงการนำไปประกอบอาชีพ  โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอนาคตของประเทศ

อย่างไรก็ดี ในส่วนของกระทรวงวิทย์ ได้มีการนำเสนอเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมแห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.  ซึ่งมีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) ” หรือ ” เมืองแห่งอนาคต ”  โดยเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีสำคัญ ๆ  และดึงภาคเอกชนเข้าร่วมนำเสนอในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน   ภายใต้งบเกือบ 2,1 00 ล้านบาท  โดยมาจากภาครัฐ 1,600  ล้านบาท  ซึ่งจะนำเสนอ ครม.เร็ว ๆ นี้   

รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า  ชื่นชมโครงการฟู้ด อินโนโพลิส หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร  ที่มีผลดำเนินงานก้าวหน้าอย่างมาก  โดยปัจจุบันมีเอกชนเข้าร่วมโครงการซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยกว่า 30 บริษัท คาดว่าจะมีเงินลงทุนประมาณ 1,500  ล้านบาท สร้างรายได้ ประมาณ 3,000 ล้านบาท   และจ้างงานประมาณ 700-800 คน  ขณะที่เมืองนวัตกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีซีซีไอ  ซึ่งจะมีการก่อสร้าง ที่ วังจันทร์ วัลเล่ย์  จ.ระยองนั้น  ควรดึงผู้เชี่ยวชาญและมีร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมากขึ้น   เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกิดการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว  
 
อย่างไรก็ดีรองนายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงวิทย์ ไปบูรณาการการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเกษตรในระดับฐานราก ซึ่งมีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน โดยจัดทำให้เป็นโครงการหลัก “ เกษตรกร 4.0”  ที่มีงบประมาณชัดเจน  ทั้งนี้การจะเป็นเกษตรกร 4.0 ไม่ใช่เรื่องไฮเทค  แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่า  มีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งควรเริ่มจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 142