อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กสทช. ชี้บล็อกเชนช่วยพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0

กสทช. ติดอาวุธความรู้เทคโนโลยีใหม่ “บล็อกเชน” จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย มุ่งสู่รัฐบาล 4.0 จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.39 น.

วันนี้ (20 มี.ค.) ที่โรงแรมอนันตรา สยาม  พล.อ.อ.ธเรศ   ปุณศรี    ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศพยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการปฏิวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคม โดยประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิตอล ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนขณะนี้คือประเทศเอสโตเนีย  ที่สามารถสร้างระบบการปกครอง และการทำงานของรัฐบาลขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำด้านรัฐบาลดิจิตอลที่ดีที่สุดในโลก

ทั้งนี้ เอสโตเนียเป็นกรณีศึกษาของประเทศที่ใช้บล็อกเชนพัฒนาระบบราชการของประเทศในรูปแบบเดิมไปสู่รัฐบาลดิจิตอล ซึ่งหลายประเทศต่างพยายามศึกษาและใช้เทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกอุปสรรคและปัญหาการเข้าถึงบริการของรัฐ  สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเชนกับรัฐบาลดิจิตอล : กรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย” (Blockchain Technologyand Digital Government: Estonia case study) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเอสโตเนียที่เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างไทยและเอสโตเนีย

“เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ในยุคดิจิตอล บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าบล็อกเชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินและรัฐบาลได้ กสทช.พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมดิจิตอลการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บล็อกเชนเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่ไม่สามารถหลีกหนีเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ที่กำลังเปลี่ยนองค์กร ประเทศ และโลกใบนี้ได้" 

สำหรับวิทยากรจากเอสโตเนียที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานในการสร้างรัฐบาลดิจิตอล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Cyber Defence Unit of the Estonian Defence League ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ รองประธานกรรมการบริษัท European Cybersecurity Organisation (ECSO) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน และกรรมการผู้จัดการบริษัท e-Estonia Showroom ผู้เชี่ยวชาญด้านอี-กัฟเวิร์นเมนท์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 19