อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"ดีอี"ดันวีซ่าสตาร์ทอัพดึงนักพัฒนาต่างชาติเข้าไทย

กระทรวงดีอี หนุนดีป้า ดันวีซ่าสตาร์ทอัพ หวังดึงนักพัฒนาต่างชาติเข้าประเทศไทย ด้านสตาร์ทอัพไทยเสนอรัฐหนุนเงินทุน-ขยายตลาดต่างชาติ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.07 น.

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า 
นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจเรื่องการทำวีซ่าเฉพาะทาง (วีซ่าดิจิตอล) เพื่อนำนักดิจิทัลจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบกำลังคนดิจิทัลของกระทรวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคนในประเทศอีกทางหนึ่ง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ดำเนินการเรื่องหลักเกณฑ์ของการตรวจรับรองผู้เชี่ยวชาญ และได้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ทำฐานข้อมูลกลุ่มนี้ เพื่อสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญและทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสตาร์ทอัพ เป็นกลุ่มที่สำคัญ ต้องมีการต่อยอดในหลายมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี หรือ การเงินเท่านั้น แต่ในภาคการเกษตร ภาคท่องเที่ยว และอาหาร ก็ต้องสนับสนุนในทุกมิติให้เท่ากันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์4.0 

ล่าสุดได้หารือกับกลุ่มสตาร์ทอัพในไทยกว่า 20 ราย ซึ่งเป็นรายใหญ่ของประเทศ พบว่ากลุ่มดังกล่าวต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนและปลดล็อคในกฎหมายบางส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องการให้ผลักดันสตาร์ทอัพไทยขยายการทำตลาดในระดับภูมิภาค รวมถึงอยากให้สร้างสตาร์ทอัพในพื้นที่อื่นๆ ไม่ใช่กระจุกตัวแต่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ซึ่งสตาร์ทอัพไทยหลายรายประสบความสำเร็จอย่างมาก มีมูลค่าของธุรกิจถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องเร่งดำเนินการสนับสนุน ซึ่งกระทรวงดีอี จะทำงานอย่างเข้มข้นกับกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อผลักดันเรื่องที่ทำไปแล้วและยังไม่ได้ทำการทำให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างยั่งยืน และการไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 

"นายกฯ ต้องการให้สตาร์ทอัพต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะมีวีซ่าสตาร์ทอัพเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนต่างประเทศ  ปัจจุบันมีคณะกรรมการพัฒนาสตาร์ทอัพระดับชาติซึ่งจะมีกองทุนพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อให้สตาร์ทอัพหาเงินทุนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กองทุนอยู่ระหว่างจัดตั้งกรรมการกองทุน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนคาดว่าจะสนับสนุนเงินทุนได้ภายในเดือน ก.ย.60"  ดร.พิเชฐ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 68