อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

กท.วิทย์หนุนสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 35 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เร่งบ่มเพาะ สตาร์ทอัพไทย ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.46 น.

วันนี้ ( 7 กรกฎาคม 2560 )ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ฯ  ในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2017  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ 35 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีลงนามแถลงการณ์ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)   โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการลงนาม ฯ

ดร.อรรชกา  กล่าวว่า   กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาสตาร์ทอัพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา  ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว สร้างจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และสร้างกระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ 

ทั้งนี้การพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตได้ จำเป็นต้องมีการลงทุนในการพัฒนาคน   ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า  30 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ หรือ Entrepreneurial Universities   ที่จะบ่มเพาะกำลังแรงงานยุคใหม่ ที่ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

สำหรับการดำเนินงาน โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง  กระทรวงวิทย์ได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 35 แห่งทั่วประเทศ  พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ   เสริมสร้างความรู้  และ ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดธุรกิจใหม่ โดยได้มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถาบันการศึกษา   ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการประกอบการ (Entrepreneurial University)  ยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกับภาครัฐ   และเสริมสร้างความร่วมมือ 4 ฝ่าย  ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและ ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22