อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

โพลเยาวชนชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาขัดแย้งในสังคม

เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจ เยาวชนทั่วเอเชีย ห่วงปัญหาว่างงานนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม เห็นพ้องการศึกษาและเทคโนโลยี AI มีบทบาทพัฒนาสังคม อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20 น.

ผลสำรวจนี้ จัดทำเนื่องในวันเยาวชนสากล ซึ่งกำหนดขึ้นทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรทั่วโลกตระหนักถึงบทบาทของเยาวชนในการป้องกันความขัดแย้ง ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและสันติภาพที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น
จากผลการสำรวจ จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7,000 คน อายุระหว่าง 15-30 ปี ใน 7 ประเทศของภูมิภาคเอเชียที่เทเลนอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ ได้แก่ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และไทย  โดย 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปัญหาการเข้าถึงทางการศึกษายังคงเป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพของโลก พร้อมทั้งเสนอว่าผู้นำประเทศและสังคมควรให้ความสำคัญและลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงและมีโอกาสอย่างเท่าเทียม ขณะที่ 21% มองว่าปัญหาโลกร้อนจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง  ตามด้วยปัญหาทางจิต (17%) ปัญหาการว่างงานในเยาวชน (17%) และ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (8%)
เยาวชนเอเชียเห็นพ้องว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพแก่โลกมากขึ้น จากเดิมที่เทคโนโลยี AI ได้มีการนำมาใช้ในการสร้างความรุนแรงและความขัดแย้งมากกว่า โดยเฉพาะในการทหารและสงคราม ขณะที่ 30% เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoTs) ตามด้วยเทคโนโลยี VR (Vertual Reality)
อย่างไรก็ตาม เยาวชนในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทตัวพวกเขาเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกผ่านนวัตกรรม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการลงทุนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
กลุ่มเยาวชนยังระบุอีกว่า ทักษะทางเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานในวันข้างหน้า ขณะเดียวกัน ยังมองว่า ทักษะที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยียังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด
“เยาวชนในปัจจุบันมีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  เนื่องด้วยโลกที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต สำหรับเทเลนอร์ เราเชื่อว่าความเชื่อมโยงหรือ connectivity และบริการทางดิจิทัลต่างๆ มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเนื่องด้วยแนวคิดเยาวชนคือพลังของชาติ เราได้เสริมสร้างพลังและความรู้ผ่านเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการเทเลนอร์ ยูธ ฟอรั่ม (Telenor Youth Forum) เป็นประจำทุกปี” นายโอลายู ผู้อำนวยการฝ่ายรับผิดชอบทางสังคม เทเลนอร์กรุ๊ป กล่าว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 6