อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

วช.ประกาศผลแข่งอากาศยานไร้คนขับ

วช. จัดแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หวังยกระดับศักยภาพสู่ Thailand 4.0 ทีมคะแนนสูงสุดจะได้เงินรางวัลและถ้วยจากผู้บัญชาการกองทัพบก อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองทัพบก จัดการประกวด “อากาศยาน
ไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” ประจำปี 2560 วันที่ 13 สิงหาคม 2560  ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ศาสตราจารย์ 
 
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า อากาศยานไร้คนขับหรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เป็นสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ลดระยะเวลา ช่วยทุ่นแรง ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการนำไปใช้งานในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก มีความเสี่ยงหรือเป็นอันตราย ทั้งภารกิจด้านพลเรือน เช่นสำรวจหรือถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ การพ่นยาฆ่าแมลง หรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืช และภารกิจด้านการทหาร เช่น การลาดตระเวน การสนับสนุนหน่วยรบในระบบอาวุธยิงเล็งหรือการชี้เป้า

 ปัจจุบันการนำ UAV มาใช้งานจริงในภารกิจต่าง ๆ ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยกำหนดให้การพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมายอีกด้วย
     
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงร่วมกับ กองทัพบก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unnamed Aerial Vehicle (UAV)” ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV สู่การใช้
ประโยชน์ และกระตุ้นความสนใจให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการแข่งขันในปีนี้ มีทีมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 33 ทีม ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่ง วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เป็นรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละด้านจะได้เป็นผู้ชนะเลิศในด้านนั้น ๆ และได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 30,000 บาท โดยทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดยังจะได้รับรางวัล Champ of The Champ
ของการประกวดในครั้งนี้ด้วย และจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก
ผู้บัญชาการกองทัพบก
สำหรับผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศด้านความมั่นคง
คือทีม"โดรนยุทธการและควบคุมฝูงชน" จาก โรงเรียนจ่าอากาศ
 ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือทีม"อุทยานแห่งชาติ" จาก อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ด้านการเกษตร
คือทีม"โดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์" จาก กรมวิชาการเกษตร
และด้านคมนาคมคือทีม "นเรศวร" จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่วนรางวัลสูงสุดแชมป์ออฟเดอะแชมป์คือทีม โรงเรียนจ่าอากาศ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 8