อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ไปรษณีย์ย้ำกล่อง-ซองเก่าใช้ซ้ำได้แต่ต้องมีสภาพดี

ไปรษณีย์ไทย แจงกรณีผู้ใช้บริการเผยแพร่ภาพไปรษณีย์ประกาศงดรับฝากกล่อง-ซองที่ผ่านการรีไซเคิล ไม่เป็นความจริง ย้ำนำกล่องเก่ามาใช้ได้แต่ต้องมีความคงทน จ่าหน้าใหม่ทับจ่าหน้าเดิม ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น.

วันนี้ (18 ส.ค.) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ขอชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการเผยแพร่ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ไปรษณีย์ไทยประกาศงดรับฝากกล่อง – ซองที่ผ่านการรีไซเคิล” ตามที่ปรากฎตามสื่อออนไลน์นั้นผู้ใช้บริการสามารถใช้กล่องหรือซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วกลับมาใช้อีกได้ โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามที่ไปรษณีย์ไทยจะปฏิเสธการรับฝากเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการนำกล่อง–ซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วมาใช้ในการหุ้มห่อสิ่งของเพื่อฝากส่งนั้น เจ้าหน้าที่รับฝากจะพิจารณาจากลักษณะของกล่องหรือซองว่ามีความมั่นคง แข็งแรง และต้องปิดผนึกจ่าหน้าใหม่ทับจ่าหน้าเดิมให้ถูกต้องตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด ทั้งนี้ หากกล่องหรือซองมีสภาพไม่แข็งแรงเพียงพออาจทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของที่ฝากส่งได้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำและแก้ไขหรือหุ้มห่อใหม่ เพื่อไม่ให้สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์เสียหาย รวมถึงการใช้กล่องที่ผลิตจากบริษัทรับขนส่งเอกชนรายอื่นในการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ไทย ผู้ใช้บริการก็สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม จากกรณีที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย จึงขออภัยผู้ใช้บริการมา ณ ที่นี้ พร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกสังกัดกำชับและควบคุมดูแลการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เป็นตามระเบียบของ ไปรษณีย์ไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และขอขอบคุณผู้ร้องเรียนที่ช่วยให้ข้อมูลการใช้บริการไปรษณีย์เพื่อไปรษณีย์ไทยจะนำมาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6