อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

แนะนำเว็บสอนเขียนโคดดิ้งสำหรับเด็กไทย

ซีดีจี (CDG ) ทำเว็บไซต์ www.codetheirdreams.com ศูนย์การเรียนรู้ Coding ของเด็กไทย ยุคดิจิทัล สอนเขียนโค้ดดิ้ง หวังให้คนทุกวัยสร้างฝันที่เป็นจริงผ่านภาษาคอมพิวเตอร์ จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.

กลุ่มบริษัท ซีดีจี   เปิดตัว เว็บไซต์  www.codetheirdreams.com  ศูนย์รวมการเรียนรู้ Coding สำหรับเยาวชนในรูปแบบเว็บไซต์ที่รวบรวมเครื่องมือการเรียนการสอนโค้ดดิ้งอย่างเป็นทางการ  เพื่อให้เด็กนักเรียน คุณครู ผู้ปกครองใช้สำหรับการเรียนรู้  

โดยนำเสนอเกมทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ คู่มือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ดดิ้ง   ผู้สนใจสามารถใช้หลักสูตร หรือชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนจากเว็บไซต์นี้ได้ทันที  โดยแบ่งกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ ทั้ง “เรียนโค้ด (Let's code)” สำหรับเด็กนักเรียน “สอนโค้ด (Let's coach)” สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง และ “จุดประกาย (Let's inspire)” สำหรับ จิตอาสาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า  ภาษาคอมพิวเตอร์ (coding) เป็นภาษาสากลของโลก   ภาษานี้สามารถเขียนโลกในฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้  โค้ดดิ้งจึงเป็นเครื่องมือสร้างฝันของชาติต่างๆ ได้  โครงการ CDG: Code Their Dreams  ทำเพื่อให้เด็กไทยหันมาสนใจไอทีและพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล  สร้างระบบหลักการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล เข้าใจตรรกะ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น หรือ Systematic Thinking ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับทุกธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องใช้ไอทีในการพัฒนาการทำงาน
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30