อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"อรรชกา"เปืดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017

วว.จับมือ ยูบีเอ็มและพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ จัดงาน “ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 “ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติหนุนไทยเป็นครัวโลก พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 19.22 น.

วันนี้(14 กันยายน 2560) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 หรือ Fi Asia 2017”   ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)  จำกัด และ หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  จัดขึ้น โดยมีงานสัมมนานานาชาติ  Food Ingredient Asia International Conference on  Natural Functional Ingredients…แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมส่วนผสมอาหารสำหรับการดูแลสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ   พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 ดร.อรรชกา   กล่าวว่า  อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้รวมจากการส่งออกอาหาร ประมาณ 970,000 ล้านบาท   คิดเป็น 12.8 % ของการส่งออกทั้งหมด  ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 12 ของผู้ส่งออกอาหารโลก ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าไว้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกอาหารโลก  โดยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต 


ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายและกลไกในการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการอาหารมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย “Food Innopolis”    ที่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์  เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนในด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารของโลก  โดยมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ one stop services แก่ผู้ประกอบการ  รวมถึงสนับสนุนด้านการวิจัย การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ   โดยปัจจุบันงานวิจัยด้านอาหารมุ่งเน้นการวิจัยอาหารที่มีมูลค่าสูง   เช่น อาหารเสริม อาหารสุขภาพ สารอาหาร และอาหารฮาลาล  คาดว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

“งานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2017 ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายชาติและแผนพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ  ทั้งในส่วนของนักวิทยาศาสตร์   อุตสาหกรรมอาหาร  หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคการศึกษา  ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต” ดร.อรรชกา กล่าว


ด้านดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า งาน Fi Asia 2017  ครั้งนี้ นอกเหนือจาก วว.ร่วมนำผลงานจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบของงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์อาหารและบริการด้านอาหารอย่างครบวงจรแล้ว  วว. ยังได้ร่วมจัดสัมมนา Food Ingredient Asia International Conference on  Natural Functional Ingredients : An Innovative Solution for Healthcare in Aging Society เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นผลิตจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ แก่ผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน  โดยได้รับเกียติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

นอกจากนี้ วว. ยังจัดสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่นที่มีผลต่อการยับยั้งอนุมูลอิสระ โดยคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอาเซียน จะอภิปรายแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น  ซึ่งนับเป็นการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านอาหารฟังก์ชั่น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาฟังก์ชั่นที่มีผลต่อการยับยั้งอนุมูลอิสระ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอุตสาหกรรมอาหารโดยการประยุกต์ใช้ วทน.
               
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 7