อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 กันยายน 2561

สวทช.เผย "10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง"

สวทช.โชว์งานวิจัยน่าลงทุนใน “นาสด้าอินเวสเตอร์เดย์” พร้อมเผย 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ    ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.

วันนี้ ( 22 กันยายน 2560 ) ที่ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)    จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำปี 2560 หรือ “นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2017)”  ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017   ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI) โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

ดร.อรรชกา  กล่าวว่า สวทช.จัดงาน Thailand Tech Show 2017  ขึ้น  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมให้กับนักลงทุนเป้าหมายและผู้ประกอบการไทย โดยในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo 2017  ที่กระทรวงวิทย์ ฯ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560
ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรม นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์  2017  เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนของ สวทช. รวมถึงพันธมิตร  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองด้านต่างๆ กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ  และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นการผลักดันพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์  

ด้าน ดร.ณรงค์    ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการสวทช. กล่าวว่า กิจกรรม NSTDA Investors’ Day  สวทช.ได้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยปีที่ผ่านมามีนักลงทุนและผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้าร่วมงานกว่า 800 คน  ที่สำคัญกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ 14 ผลงานจากสวทช.และพันธมิตร  และร่วมโหวตรางวัล “ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และ รางวัลที่นำเสนอผลงานดีที่สุด” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยในการคิดค้นนวัตกรรม และนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม ยกระดับประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้ต่อไป

อย่างไรก็ดี ดร. ณรงค์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ   หรือ 10 Technologies to Watch  ซึ่งแนะนำ 10 เทคโนโลยีใหม่ที่จะส่งผลกระทบในช่วงเวลา 5-10 ปีในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไป เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อรับผลกระทบทั้งในชีวิตประจำวัน สังคม และเศรษฐกิจ  

โดยทั้ง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง คือ       1. สารเสริมสุขภาพเนรมิตได้ (Phytonutrients)  2.เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า (Cellular Agriculture)  3. จุลินทรีย์ผลิตสารมูลค่าสูงจากอากาศ (From-Air-To-Chemicals Bacteria)  4. บรรจุภัณฑ์กินได้ (Edible Packaging)   5. ถุงปลูกเพิ่มผลผลิต (Nonwovens for Agriculture)  6. หุ่นยนต์หมอนาโน (Medical Nanorobot)  7.  เข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บ (Nano Needle) 8.       บล็อกเชนเพื่อสุขภาพ (Blockchain for Health)  9.       โรงยิมสมอง (Brain Gym) และ 10.พิมพ์ฟังก์ชัน 3 มิติ (Functional 3D Printing)

“ 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ ส่วนใหญ่ครอบคลุมเรื่องอาหาร สุขภาพ และการแพทย์  โดยมีเรื่องของเทคโนโลยีการพิมพ์และการเกษตรเข้ามามีบทบาทด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการทำความเข้าใจทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเลือกพิจารณาลงทุนให้เหมาะสม เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหลายประเภทที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลเหล่านี้จะมีสำคัญสำหรับคนทั่วไปเช่นกัน เพื่อให้ทันรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีใกล้ชิดกับเราอย่างมากโดยคาดไม่ถึงในทุกมิติของชีวิต”

สำหรับผลงานที่นำเสนอกับนักลงทุนโดยตรงหรือการพิชชิ่งซึ่งให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมฟังร่วมโหวตรางวัล “ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และ รางวัลที่นำเสนอผลงานดีที่สุด”  ปรากฎว่า ผลงาน “ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง” โดย รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  สามารถคว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)   ส่วนผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” โดย รศ. ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวทช. ได้รับรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment)
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28