อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

ฉนวนฯจากฟางข้าวคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยปีนี้

“GANFAI" ฉนวนกันความร้อนจากฟางข้าว คว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวไทยปีนี้ เผยช่วยเพิ่มมูลค่าฟางข้าวถึง70เท่า ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม   อังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 16.12 น.


 วันนี้(3 ตุลาคม 2560) ที่อาคารอุทยานนวัตกรรม  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประกาศผล “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่11
 
ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ฯ  กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทยฯ และ สนช.  จัดประกวด รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย  มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต  รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้เกิดความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าของข้าวไทยให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืน 
 
ทั้งนี้รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับอุตสาหกรรม และระดับวิสาหกิจชุมชน  พิจารณาจากความเป็นนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวไทย มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และผลประโยชน์ที่ได้รับทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  
 
โดยปีนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุตสาหกรรม คือ  “GANFAI : ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงสำหรับตกแต่งอาคารและที่อยู่อาศัย  ซึ่งทำจากฟางข้าวและเยื่อกระดาษ  ผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ   ส่วนผลงานในระดับวิสาหกิจชุมชนไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
           
ด้านนางสาวกรรจิต   นาถไตรภพ   ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ  เปิดเผยว่า  ผลงาน GANFAI (กันไฟ)  เป็นการทำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งวิจัยพบว่าฟางข้าวสามารถกันไฟและลดความร้อนได้ถึง 20 องศา จึงนำมาพัฒนาเป็นฉนวนกันความร้อนโดยใช้ฟางข้าวและเยื่อกระดาษทดแทนการใช้ใยแก้วหรือใยหินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ฉนวนชนิดอื่นๆในท้องตลาดก็จะทำจากพลาสติกซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับขั้นตอนการการเตรียมแผ่นฉนวน จะมีการผสมฟางข้าวกับเยื่อกระดาษในอัตราส่วน 1 : 1 ถึง 4 : 1 แล้วอัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์  จากนั้นแช่ในสารละลายสารหน่วงไฟ แล้วอบแห้ง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาความหนาแน่น 0.12 – 0.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  มีค่าความทนแรงดึงสูงสุดถึง 150 นิวตันต่อเซนติเมตร มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเพียง 0.028 – 0.088 วัตต์ และมีค่าความต้านการลุกไหม้ ตามมาตรฐาน ISO 5657 : 1997
 
ปัจจุบันต้นแบบแล้วเสร็จพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคา  140 บาทต่อตารางเมตร  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฟางข้าวได้ถึง  70 เท่า ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สถาปนิกและวิศวกร ที่นิยมตกแต่งอาคาร บ้าน และเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับรางวัลที่  2 ในระดับอุตสาหกรรม คือ ข้าวเม่าแห่งกึ่งสำเร็จรูป ของ  ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง และคณะ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว 2.5 เท่า โดยช่วยเก็บรักษาข้าวได้เป็นเวลานานที่อุณหภูมิห้อง และมีคุณสมบัติหลังการหุงมีความนุ่ม มีสีเขียว มีรสหวานเล็กน้อย และมีกลิ่นเหมือนข้าวเม่าสด   และรางวัลที่ 3 คือ Facial Cleansing Powder Set ของนายสุพัฒน์  เลาระวัตร  บริษัท สกินอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า มีลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นผงและมีส่วนผสมหลักเป็นข้าวพื้นเมือง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวประมาณ 440 เท่า  
 
ส่วนรางวัลในระดับวิสาหกิจชุมชนมีผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ เซรั่มบำรุงผิวพิเศษ ของ นางสาวภฤชฎา ศรีเหนี่ยง  วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชน จ.พิจิตร
 
อย่างไรก็ดี สนช.จะมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560 ขึ้นใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และในปีนี้จะจัดขึ้นในงาน  i-NNOVATION THAILAND WEEK 2017 “  ซี่ง สนช.จัดขึ้นระหว่างวันที่  5-8 ตุลาคม 2560  ที่ภิรัชฮอลล์ ไบเทคบางนา
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น