อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 กันยายน 2561

ดีอี เตรียมพร้อมระบบสื่อสารงานพระราชพิธี

ก.ดีอี-ทีโอที เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 20.16 น.

วันนี้ (12 ต.ค.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภายใต้สังกัด เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงดีอีและทีโอที ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร ในคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีฯ ซึ่งมี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี เป็นหัวหน้าคณะฯ และคณะอนุกรรมการอำนวยการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมี น.อ.สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธานอนุกรรมการฯ และคณะทำงานเชื่อมโยงการถ่ายทอดฯ ซึ่งมีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณการถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และรวมถึงการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

สำหรับการดำเนินงานถวายการรับใช้ในครั้งนี้นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้โดยได้มีการเตรียมพร้อมในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร อย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้มีการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดจำนวน 17 จุด รวมถึงการสำรองระบบการเชื่อมโยงดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วโลกได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดพระราชพิธี นอกจากนี้ ทีโอที ได้ดำเนินการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ภายในพระราชพิธีฯ คือ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (IBC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1.ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ โดยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด จำนวน 17 จุด โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมสำรองระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอด  บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงจาก IBC ไปยังสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี  รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร จำนวน 26 เลขหมาย และ บริการอุปกรณ์สื่อสาร(วิทยุสั่งการ) 2. ศูนย์สื่อมวลชน โดยการติดตั้งและให้บริการคู่สายวงจรเช่าความเร็วสูง (internet Leased Line) 200/80 Mbps.  บริการเครือข่ายระบบสนับสนุนงานกระจายภาพและเสียง ติดตั้งและบริการWi-Fi พร้อมระบบพิสูจน์ตัวตนรวมทั้งให้บริการโทรศัพท์เลขหมาย 4 หลัก จำนวน 2 เลขหมายคือ 1510 และ1511 ภายในศูนย์สื่อมวลชน 

3. ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการติดตั้งและให้บริการวงจร VPN เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียงจำนวน 12 วงจร บริการ Fttx200/80 จำนวน 4 วงจร 4. และกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยติดตั้งและบริการระบบสื่อสาร ระบบสื่อสัญญาณ และบริการVPN 15 วงจร  บริการFTTx 15 วงจร ติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 77 เลขหมาย รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบสายโทรศัพท์ ตู้ผ่านและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวริ้วขบวน 

ทั้งนี้ ระบบสื่อสารทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า99% โดยได้มีการส่งมอบพื้นที่ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.60 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดตั้งทุกระบบพร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.60 โดยจะเข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวันที่ 21 -22 ต.ต.นี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19