อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

หัวเว่ยใช้นวัตกรรม ICT สร้างระบบเมืองอัจฉริยะ

ในงานประชุม SCEWC 2017 ณ บาร์เซโลนา สเปน หัวเว่ยได้จัดแสดงโซลูชั่นบริการจัดการเมืองอัจฉริยะ ผ่านนวัตกรรมไอซีทีรูปแบบใหม่ๆ หนุนพัฒนาสมาร์ทซิตี้กว่า 100 แห่งทั่วโลก อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.22 น.

หยาน หลี่ต้า ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ของหัวเว่ย  กล่าวว่า   เมืองอัจฉริยะเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบประสาท ระบบประสาทของเมืองอัจฉริยะนี้ประกอบไปด้วย “สมอง” (ศูนย์ควบคุม) และ “เส้นประสาท” (เครือข่ายและเซ็นเซอร์)  ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเมืองในแบบเรียลไทม์ จากนั้นจึงถ่ายทอดข้อมูล เพื่อช่วยให้ “สมอง” วิเคราะห์และทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่  จึงควบคุมสั่งการ และนำไปสู่การดำเนินการอย่างอัจฉริยะ

หัวเว่ยได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ICT รูปแบบใหม่ๆ เช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง, IoT และ AI ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบประสาทที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นขุมพลังขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ  พัฒนาแพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับเมืองอัจฉริยะโดยอาศัยนวัตกรรมและการลงทุนด้านเทคโนโลยี  สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้หลายชนิด และรองรับการประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ

ในระหว่างการประชุมสุดยอด Global Smart City Summit  หัวเว่ยได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center (IOC)  ซึ่งเป็นโซลูชั่นทำหน้าที่ “สมอง” ให้กับเมืองอัจฉริยะ เชื่อมต่อโลกดิจิทัลกับโลกกายภาพ  ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลคลาวด์แบบกระจาย และเครือข่ายเมืองแบบยูบิควิตัส  ทำให้สามารถสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองได้แบบเรียลไทม์   ส่งความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที โดย IOC ได้นำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางผังเมืองและบริหารจัดการบริการที่สำคัญๆ อย่างเช่นการขนส่ง และการรักษาความปลอดภัย

 หัวเว่ยได้เปิดตัว Smart Campus Solution    ซึ่งในเมืองตุนหวง ประเทศจีน ศูนย์ข้อมูลคลาวด์ แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า และเทคโนโลยี IoT ของหัวเว่ยได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพบริการการท่องเที่ยวและบริการสาธารณะให้มีความเป็นอัจฉริยะ  โดยเมืองแห่งนี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 8 ล้านคนในปี 2559 เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปี 2558 และปัจจุบันจุดชมวิวต่างๆ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น 40% โดยใช้เจ้าหน้าที่บริการน้อยลง 20%
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23