อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อพวช.เปิดนิทรรศการ "สูงวัยใกล้ตัว"

อพวช.จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว”ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  จันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society)  ชวนครอบครัวร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

นางกรรณิการ์   เฉิน   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช.  กล่าวว่า  จากการที่องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ  โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินว่าในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจและจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

อพวช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสร้างความตระหนัด้านวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ       จึงนำนิทรรศการ “สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) มาจัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้สังคมได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น

โดยนิทรรศการชุดนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 1. “สูงวัยใครๆ ก็เจอ” อธิบายที่มาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ     2. “เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย” การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออายุมากขึ้นและ 3. “บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย” แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูกต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย

นอกจากนี้ในนิทรรศการ ฯ ยังจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว ในแคมเปญ “ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการรับสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวของผู้สูงวัย เพื่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน     ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยประสบความสำเร็จในชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

นางกรรณิการ์ ฯ กล่าวว่า  นิทรรศการชุดนี้ หวังที่จะส่งเสริมการวางแผนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ   ในอนาคต ทั้งยังร่วมสร้างสังคมของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป

ผู้สนใจชมนิทรรศการ ฯ สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12