อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ก.ดีอี ปิดคาราวาน ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017

รมว.ดีอี นำทีมคาราวาน “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ปิดโครงการที่ จ.เชียงราย หลังเดินสายสร้างการรับรู้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนแล้ว 11 ครั้งทั่วประเทศ  อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.

 วันนี้ (3 ธ.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า งาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค.60 ที่จังหวัดเชียงราย ถือเป็นจุดสุดท้ายของปีหลังจากที่กระทรวงดีอีได้จัดกิจกรรมคาราวานในทุกภูมิภาคของประเทศมาแล้ว 11 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ลพบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี พิษณุโลก และลำปาง จนมาสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและชาวต่างชาติ โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างกว้างขวาง
   
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ตรงกัน พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมคาราวานดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งประโยชน์ของนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถทางรายได้จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
    
สำหรับการจัดกิจกรรมคาราวานสัญจรครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมไปถึงการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อาทิ นายชีพธรรม ไตรคำวิเศษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce นายสุรพล หรูธนะวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจตุพล ทานาฤทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
    
นอกจากนั้น ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานฯ ยังได้เห็นถึงการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน e-Commerce ด้าน e-Government ด้าน e-Health และการให้บริการประชาชนด้วยศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ขายสินค้าในตลาดออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายสินค้า การเพิ่มยอด Like ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คของเพจขายสินค้า การเพิ่มยอดขายด้วย facebook และ Line เป็นต้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ที่กำลังสนใจในเรื่องของการขายของออนไลน์ เพื่อจะได้ตอบสนองการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16