อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

สหภาพฯทีโอทีเร่งกสทช.อนุมัติแผนคลื่น 2300 MHz

สหภาพฯทีโอที ยื่นหนังสือต่อประธาน กสทช.อีกครั้ง เร่งรัดให้พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจบริการคลื่นไร้สาย 2300 MHz โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มใหม่ๆ พฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.27 น.


วันนี้ (7 ธ.ค.2560) เมื่อเวลา 10.00 น. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพฯและนายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธานสหภาพฯ พร้อมตัวแทนพนักงานกว่า 50 คน เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อมายื่นหนังสือครั้ง ต่อ ประธาน กสทช.  เร่งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่น 2300 MHz ของ ทีโอที โดยมี นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 (ปท.1) เป็นตัวแทนรับหนังสือ 
นายอนุชิต ธูปเหลือง รองประธานสหภาพฯ กล่าวว่า  สหภาพมีข้อเรียกร้อง คือ 1. ขอให้ กสทช. ดำเนินการตามใบอนุญาตที่ได้รับปัจจุบัน โดยไม่มีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ 2. หากกสทช.ไม่อนุญาตจะส่งผลกระทบทำให้รัฐเสียรายได้กว่า 3.6 พันล้าน ถ้ารวมผลประกอบการทีโอที ด้วยก็ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท  และ 3. การประมูลความถี่ครั้งต่อไปไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ทีโอที ฉะนั้นไม่ควรนำปัญหามาให้ ทีโอที

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 กสทช. มีมติอนุญาตให้ทีโอที ปรับปรุงเทคโนโลยีบนคลื่น 2300 MHz เพี่อให้บริการเสียง ข้อมูล และพหุสื่อ โดยใช้เทคโนโลยี LTE และใช้งานได้ทั่วประเทศ ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย่านความถี่วิทยุ 2300-2400 MHz ต่อมา เมื่อ 25 เม.ย. 2559 กสทช. ได้แจ้งเพิ่มเติมมายังทีโอทีว่า มติดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ทีโอที นำคลื่น 2300 MHz ไปให้บริการได้ทั้งประเภท Fixed Wireless Broadband และ Mobile Broadband ซึ่งแผน BWA ดังกล่าวระบุให้ทีโอที ใช้เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral Technology) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU-R Recommendations)
โดยเอกสาร F1399.1 ของมาตรฐาน ITU-R ได้ให้คำอธิบายว่า Broadband Wireless Access (BWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายที่มีความเร็วสูงกว่า 2 Mbps ซึ่งเป็นไปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) Fixed Wireless Access (FWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบประจำที่ (2) Mobile Wireless Access (MWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบเคลื่อนที่ และ (3) Nomadic Wireless Access (NWA) คือ การเชื่อมต่อไร้สายแบบกึ่งเคลื่อนที่ ซึ่งทีโอที ได้ปฏิบัติตามมติ กสทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการกสทช.ทุกท่านเร่งรัดการพิจารณาแผนโดยเร็ว เพื่อให้ทีโอทีสามารถปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ และสามารถดำเนินการได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดังเช่นที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆใช้ความถี่ต่างๆในการให้บริการสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ หากจะมีการปฏิเสธหรือปฏิบัติที่ผิดไปจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่ได้ให้มาแล้ว รวมทั้งการอนุมัติที่ล่าช้า ย่อมต้องถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ ทีโอที ให้แตกต่างไปจากผู้ได้รับใบอนุญาตที่เป็นเอกชนรายอื่นๆ อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อทีโอที

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 7