อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

ทีโอที-ทรีเพย์ บริการจ่ายเงินออนไลน์ TOT ePayment 

ทีโอที-ทรีเพย์ ร่วมให้บริการรับชำระเงินออนไลน์กับผู้ประกอบการและร้านค้า ผ่าน TOT ePayment คาดรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ครั้ง/เดือน อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.34 น.


​วันนี้ (13 ม.ค.) ที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ  น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ ทีโอที กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการรับชำระเงินแก่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแบบออนไลน์ (Payment Service Porvider) กับ บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการแก่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ TOT ePayment ของ ทีโอที โดยเชื่อมระบบ Payment Gateway รับชำระเงินออนไลน์มาตรฐานระดับโลก ซึ่งครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงินของทรีเพย์  ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน


ทั้งนี้ ทรี เพย์ ถือเป็นผู้ให้บริการด้านระบบการรับชำระเงินออนไลน์มาตรฐานระดับโลก โดยให้บริการรับชำระเงินร่วมกับเว็บไซต์ e-Commerce ชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant) โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคมซึ่ง ทีโอที เป็นผู้ประกอบการรายหลักของประเทศ สำหรับระบบ TOT ePayment เป็นระบบที่ ทีโอที ได้พัฒนาเพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Bill Payment) ของ ทีโอที ผ่านเว็บไซต์ TOT eService ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนธุรกรรมประมาณ 300,000 ธุรกรรม/ปี มีปริมาณเงินผ่านระบบดังกล่าวมากกว่า 200 ล้านบาท/ปี


โดยเป็นระบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ในการขยายไลน์ธุรกิจด้านการรับชำระเงินออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ (External Merchant) โดยครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่เน้นการเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless) โดย ทีโอที ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ TOT ePayment รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเชื่อมระบบ Payment Gateway ซึ่งจะครอบคลุมทุกช่องทางการจ่ายเงิน และรองรับปริมาณธุรกรรมทางการเงินได้มากกว่า 100,000 ธุรกรรม/เดือน 


นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการที่ขยายเศรษฐกิจไปสู่ท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในอนาคตอันใกล้นี้ ทีโอที มีแผนที่จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตลาดนัดออนไลน์ (Market Place) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนโดยการใช้ TOT ePayment รองรับการทำธุรกรรมซื้อขายและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีเพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง ตอบสนองนโยบายการเป็นสังคมไร้เงินสด อีกทั้งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น


​ด้านนายสุวิชา นะลิตา ประธานเจ้าหน้าที่ ทรีเพย์ กล่าวว่า ทรี เพย์ เป็นบริษัทในความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี คอร์ปเปอเรชั่น จากประเทศเกาหลี โดยมีเทคโนโลยีการรับชำระเงินที่มีประสิทธิภาพสูง และมีมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการจัดการและบริหารข้อมูล โดยผู้ใช้บริการที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะลงทะเบียนด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 3D-Secure ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเครือข่ายผู้ให้บริการที่บริษัทสมาชิกกำหนด ทั้งนี้ การเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการที่จะพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยและสร้างมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายขยายเศรษฐกิจของประเทศตามนโบยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0       

  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16