อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สวทช.เตรียมจัด" NAC 2018 " โชว์ศักยภาพวิจัยมุ่งเน้น

สวทช.เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ  ประจำปี 2561 หรือ NAC 2018 พร้อมโชว์ศักยภาพผลงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น ตอบโจทย์ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.20 น.

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561)ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงานฯร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference) หรือ  NAC2018  ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ในฐานะเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาของประเทศผ่านการทำงานของ 4 ศูนย์แห่งชาติ และบริหารจัดการเพื่อนำงานวิจัยไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพ เกษตรกร และอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศ  

โดยงานประชุมวิชาการในปีนี้  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”ที่ สวทช. มุ่งเน้นไปยัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ  ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการสัมมนาแบบเจาะลึกและการจัดแสดงนิทรรศการโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน  ซึ่งคำว่า“ประเด็นมุ่งเน้น”  คือ สวทช. จะทำงานอย่างมุ่งเป้า  เน้นส่งเสริมนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งอย่างครบวงจร 

ทั้งนี้ “งานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” สวทช. ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ใน 5 ด้าน คืออาหารเพื่ออนาคต   ระบบขนส่งสมัยใหม่   การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย  เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ   และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน  

ด้านดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล   ผู้อำนวยการ เอ็มเทค -สวทช.   กล่าวว่า สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุม ฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  ภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 40 เรื่อง โดยมีทั้งเรื่องราวความรู้ของ 5 ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นที่ สวทช. ดำเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ

โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น  ระบบเครือข่ายการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยศูนย์เอ็มเทค และเนคเทค  ได้นำเทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้า  เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที่มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าของแต่ละบุคคลมากขึ้น  รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายในการบริหารข้อมูลพื้นฐานต่างๆเพื่อให้การบริการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีได้อย่างทั่วถึง    

นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม  ที่   เอ็มเทค  ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม กับโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันประสาทวิทยา โดยใช้กระบวนการการออกแบบ Human-centric design  ที่เข้าใจบริบทและความต้องการของผู้ใช้   นอกจากนี้ยังมีผลงาน eLysozyme (เอนฮานซ์ ไลโซไซม์) จากไข่ขาว ของ ไบโอเทค ที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชน  พัฒนาไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ดี  

ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลา  ผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดย เนคเทค  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน สามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน์ได้ ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแบบทันต่อเวลา  และผลงาน อิมัลเจลที่มีอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยไพลและขมิ้นชันเพื่อบรรเทาปวด โดย นาโนเทค ที่พัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อการกักเก็บสารสำคัญทางเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นที่กลุ่มของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดสมุนไพร  

 “ ตลอดการจัดงาน 5 วันนั้น จะให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. ทั้งยังมีบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม   มีงาน  S&T Job Fair มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดจากบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 120 บริษัท จำนวนกว่า 2,000 ตำแหน่ง   นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกด้วย

งาน  NAC 2018  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ที่ www.nstda.or.th/nac
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 18