อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

" TTRS" เรตติ้งเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการไทย

สวทช.จับมือบสย. เปิดตัวกลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย หรือ TTRS ช่วยผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเข้าถึงแหล่งทุน  พร้อมให้บริการ 1 มีนาคมนี้ พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.

อยากจะผลักดันให้สตาร์ทอัพหรือเอสเอ็มอีไทย  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการสร้างธุรกิจ  แต่อาจยังติดกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน ...เพื่อต่อยอดและขยายกิจการได้อย่างยั่งยืน

เพราะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา  นวัตกรรม หรือว่าการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  นั้น  บางครั้งไม่อาจประเมินออกมาเป็นหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันให้สถาบันการเงินมั่นใจเหมือนกับทรัพย์สินที่จับต้องได้

ล่าสุด... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ  Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใต้   เปิดตัว "กลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย" (Thailand Technology Rating System)   หรือ  " TTRS "   ขึ้น

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

"ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล"   ผู้อำนวยการ สวทช. บอกว่า   ที่ผ่านมายังมีช่องว่างระหว่างธุรกิจเทคโนโลยีกับการเข้าถึงแหล่งทุน    ในปี 2557   สวทช.จึงร่วมมือกับ บสย. พัฒนากลไกใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  อย่างเช่น กลไกในการจัดเรตติ้งเทคโนโลยี ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด

โดย TTRS  เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก  KTRS   หรือระบบหลักการประเมินเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จจากเกาหลีใต้ และได้รับการยอมรับในระดับสากล    ซึ่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับ KOTEC เมื่อปี  2558   เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สามารถพัฒนาต้นแบบกลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทยได้   ในโครงการ KSP (Knowledge Sharing Program)   และได้รับทุนสนับสนุน จาก  KOTEC จำนวนกว่า  10 ล้านบาท

ระบบ TTRS ที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้ตัวชี้วัดในการประเมินถึง   40 ตัวแปรจาก 4 หมวดหลัก คือ ผู้บริหาร  เทคโนโลยี การตลาดและการเงิน

เบื้องต้นใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย จำนวน 16 บริษัท ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์   ซึ่งปัจจุบันได้ต้นแบบในการประเมินธุรกิจใน 2 กลุ่มหลักคือ ด้านการผลิต และด้านบริการ              

สำหรับขั้นตอนการให้บริการ TTRS เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นสมัครในระบบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเบื้องต้น  จากนั้นจะทำการตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ และเมื่อเข้าสู่ระบบประเมิน TTRS แล้วจะทราบถึงผลลัพธ์การจัดอันดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการนั้นๆ ซึ่งมีตั้งแต่ AAA ไปจนถึง D  และนำไปสู่การออกใบรับรอง  
 
ด้าน "นายนิธิศ  มนุญพร"   กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  บอกว่า ใบรับรองนี้นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม รู้จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจตัวเองแล้ว  ยังจะเป็นตัวช่วยในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน   ซึ่ง บสย.ได้ประสาน กับสมาคมธนาคารไทย  ในการให้ข้อมูลเรื่อง TTRS แล้ว  และมีธนาคารพาณิชย์ให้ความสนใจแล้ว    2-4  ราย

นอกจากนี้ประมาณไตรมาสที่ 2 - 3     บสย.จะเสนอคณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุมัติงบ    500  ล้านบาท เพื่อค้ำประกันและชดเชยกรณีหนี้เสีย   คาดว่าจะสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
 
ผู้บริหารสวทช. บอกว่า การประเมินดังกล่าว หากผู้ประกอบการได้รับเรตติ้งต่ำ จะทำให้ภาครัฐสามารถออกมาตรการสนับสนุนในอนาคตได้อย่างตรงจุด      เป็นการช่วยพลิกโฉมประเทศได้อย่างรวดเร็ว  และเปิดโอกาสให้คนที่ไม่รวยก็สามารถรวยได้

และ  1  มีนาคม 2561 นี้    หน่วยบริการ TTRS  ซึ่งเป็นหน่วยงานน้องใหม่ภายใต้ สวทช.  และตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี   จะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  

คาดว่าจะสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้ประมาณ 50 รายต่อปี
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9