อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี   

สวทน.ประกาศผลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี " IDE Competitions 2018"   เตรียมดันโปรเจคใหม่ สร้างสตาร์ทอัพแบบเข้มข้น ต่อยอดชิงชัย IDE ปีหน้า พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.44 น.

 ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี  เปิดเผยว่า การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Tech Startup) เป็นหนึ่งในภารกิจของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยในปัจจุบันขีดความสามารถของการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหารยังขาดการเชื่อมโยงไปสู่ตลาด  

ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหนึ่งคือการที่ยังขาดระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น   สวทน. จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในการร่วมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่

และได้จัดงาน IDE Competitions 2018   ขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างแนวคิด (Mindset) ทางด้านการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงโอกาสทางการประกอบการและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนเป็นการเร่งรัดพัฒนาและเกิดนวัตกรรมต้นแบบ เกิดโมเดลทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบวงกว้างให้กับประเทศไทยและต่างประเทศได้

ล่าสุดไดัมีการจัดงาน IDE Competitions 2018  รอบชิงชนะเลิศขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า  ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน MIT Enterprise Forum หรือการประกวดแผนธุรกิจที่การสร้างนวัตกรรมเพื่อผลกระทบที่ดี ได้แก่ทีม CMIT ROBOTICS  ผู้สร้างชอฟท์แวร์ที่ใช้อัลกอริทึ่มช่วยในการทำงานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทดแทนการใช้เซ็นเซอร์ในการทำงานทั่วไป    อันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Fresh and Green ซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ผู้นำเสนอเทคโนโลยีแบบใหม่การยืดอายุในการเก็บรักษาผักและผลไม้สด และเตรียมพร้อมขยายผลโมเดลธุรกิจสู่การติดอันดับต้นๆ ในเอเชีย   และอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Algaeba ซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหารเช่นกัน โดยเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสาหร่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการอาหารในอนาคต

ส่วนผู้ชนะเลิศรายการแข่งขัน Global Social Venture Competition หรือแผนธุรกิจสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น  คือ ทีม Land Lite Solutions ซึ่งพัฒนาการแก้ไขปัญหาในการจัดการที่ดินด้านการสื่อสารและการจัดการระบบเอกสาร  และ ทีม Fresh Shrimp Farm ผู้พัฒนาการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและต้องการยกระดับเศรษฐกิจฟาร์มกุ้งให้ดีขึ้น โดย 2 ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การแข่งขันรอบ Global Social Venture Competition (Global Finals) ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

 สำหรับการแข่งขันประเภทกะเทาะเปลือก ซึ่งเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจภาษาไทยค้นหาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม ทีม DIFER SHEET สร้างโซลูชั่นสมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับเขียนบันทึกในรูปแบบโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขียนได้อน่างสนุกสนาน เป็นทีมที่ความรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้

ดร.อัครวิทย์  กล่าวว่า  โดยตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่ผ่านมา สวทน. ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม IDE Accelerator ในด้านเกษตรอาหาร ซึ่งแต่ละทีมมีศักยภาพ และทีมที่เข้าแข่งขันด้านเกษตรอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สามารถผ่านด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 ทีม และเป็นที่น่ายินดีที่ 2 ใน 3 ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และอันดับ 3 ในการแข่งขัน MIT Enterprise Forum และได้สิทธิ์ไปบูทแคมป์ที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา

 "นอกจากความร่วมมือกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเร่งสร้างระบบบ่มเพาะแบบเร่งรัดสำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่แล้ว  ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 สวทน. โดยเมืองนวัตกรรมอาหารยังมีแผนในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ภายใต้ชื่อ “IGNITE by Food Innopolis” โดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพธุรกิจอาหารได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมอาหารผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น สำหรับสตาร์ทอัพด้านอาหารรุ่นใหม่และเอสเอ็มอี เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย สวทน. ได้เตรียมต่อยอดสตาร์ทอัพที่เกิดจากโครงการนี้ให้เข้าร่วมแข่งขันในงาน IDE Competitions 2019 ในปีต่อไปด้วย” ดร.อัครวิทย์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52