อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ไปรษณีย์ไทย แนะฝากส่งสิ่งของมูลค่าสูงให้ซื้อประกันเพิ่ม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำผู้ใช้บริการกรณีฝากส่งสิ่งของที่มีมูลค่าสูง ด้วยบริการเสริมพิเศษ “การซื้อประกันเพิ่ม” พร้อมมูลค่าประกันสูงสุดในวงเงิน 50,000 บาท อังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.47 น.

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า  ประชาชนนิยมส่งสิ่งของผ่านทางไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้น   ไปรษณีย์ไทย มีบริการเสริมพิเศษ “การซื้อประกันการ     ฝากส่ง” เพิ่มเติม เพื่อรับประกันสิ่งของฝากส่งของผู้ใช้บริการในเส้นทางไปรษณีย์   ในกรณีที่สิ่งของฝากส่งของผู้ใช้บริการเกิดสูญหายหรือเสียหายในเส้นทางไปรษณีย์ โดยจะมีอัตราการชดใช้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท   ค่าบริการ 10 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฎิบัติการ 15 บาท
 
สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์ฝากส่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป ภายในประเทศ และบริการโลจิสโพสต์ (Logispost) ในประเทศจะมีค่าบริการ 6 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฏิบัติการ 15 บาท   มูลค่าการชดใช้สิ่งของฝากส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามหรือเลือกซื้อประกันจากการฝากส่งเพิ่มได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ   รายละเอียด   www.thailandpost.co.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17