อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

"สุวิทย์" ผุด 3 กองทุนวิจัยในโครงสร้าง กท.ใหม่

สุวิทย์-กอบศักดิ์ เผยคืบหน้าตั้งกระทรวงใหม่ ผุด 3 กองทุน  คาด พ.ร.บ.แล้วเสร็จใน 3 เดือน ไม่ต้องใช้ม.44 แน่นอน  ย้ำให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงาน ไม่ได้เน้นด้านวิทย์อย่างเดียว ส่วนชื่อกระทรวง ฯสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.29 น.

วันนี้ ( 25 พค.61)  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงข่าวความคืบหน้าในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ฯ ภายหลังประชุมร่วมกัน โดยมีนายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย

ดร.สุวิทย์  กล่าวว่า   การที่ต้องมีกระทรวงใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ การขับเคลื่อนประเทศไทยในศตวรรษที่ 21   ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เน้นว่ากระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ต้องสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม โดยพัฒนาคนขึ้นมาผ่านทางอุดมศึกษา จึงใช้ชื่อว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและการอุดมศึกษา   ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับทุกส่วน  ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียว    และชื่อดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ในโครงสร้างของกระทรวงใหม่จะมี 3 กองทุน คือ 1.กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัย  2.กองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและพื้นที่  และ 3.กองทุนวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  ซึ่งเป็นการนำกองทุนต่าง ๆ ที่ปัจจุบันให้แบบกระจัดกระจาย หรือเป็นเบี้ยหัวแตกมารวมอยู่ด้วยกัน  และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัยด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ด้วย

ดร.สุวิทย์   กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า  ตนเอง  และดร.กอบศักดิ์ รวมถึง นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ  จะไปรับฟังความคิดเห็นกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  รวมถึง ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ทปอ.ราชมงคลด้วย เนื่องจาก การรับฟังความคิดเห็นถือเป็นหัวใจสำคัญ 

ด้าน ดร.กอบศักดิ์  กล่าวว่า  การปฏิรูปประเทศเป็นสิ่งที่ประชาชนรอมานาน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 5-6 กระทรวงที่ต้องมีการปฏิรูป  โดยต่อไปจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รวมถึงสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ  ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศ   และจะต้องปฏิรูปกระทรวงเพื่อสร้างคน  จึงต้องนำทั้งด้านการผลิตคนจากอุดมศึกษา และการสร้างนวัตกรรมมารวมกันเพื่อให้เกิดพลัง    ลดปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง และนำไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  

อย่างไรก็ดีเชื่อว่าการจัดตั้งกระทรวงใหม่จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว   เพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก   และไม่ต้องใช้มาตรา 44    อย่างแน่นอน   โดยคาดว่า พ.ร.บ.ทั้ง  3 ฉบับ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้  ก่อนนำเข้าครม.ต่อไป     
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39