อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

อพวช.เปิดตัวนิทรรศการใหม่เรียนรู้นวัตกรรมกรีกโบราณ

อพวช. ชวนค้นพบเรื่องราวอารยธรรมแห่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า 2,300 ปี  ในนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ”  ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  วันนี้ ถึง 9  กย.61 เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.35 น.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดตัวนิทรรศการใหม่   “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” (The High-Tech Inventions of the Ancient Greeks Exhibition)   ชวนค้นพบและเรียนรู้เรื่องราวเทคโนโลยี และนวัตกรรมของอารยธรรมกรีกโบราณที่มีอายุราว 2,300 ปี  

ผศ.ดร.รวิน   ระวิวงศ์    ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ มีนโยบายด้าน “วิทย์สร้างคน” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย  ซึ่ง อพวช. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชน และประชาชนคนไทย มาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

 "และครั้งนี้ เราได้ขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับสังคม จึงได้นำนิทรรศการจากต่างประเทศ ชุด “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” จากประเทศกรีก  มาจัดแสดง  ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของชาวกรีกโบราณที่มีอายุกว่า 2,300 ปี ที่ยังไม่มีใครได้รู้จักมาก่อน ซึ่งเทคโนโลยีในยุคดังกล่าวยังเป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น หุ่นยนต์ เครื่องมือแพทย์ และ Vending Machine "

ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า   นิทรรศการชุดนี้ไม่ได้นำมาจัดแสดงเพียงแค่ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี เท่านั้น อพวช. ยังได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่ภูมิภาค โดยนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฏาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อีกด้วย

สำหรับชิ้นงานนิทรรศการ มีกว่า 54 ชิ้นงาน  ไฮไลท์ นิทรรศการ คือ 6 สิ่งประดิษฐ์สุดทึ่ง ได้แก่ หุ่นยนต์รินไวน์อัตโนมัติ ที่มีอายุราว 300 ปีก่อนคริสตกาล : ทำหน้าที่รินไวน์ให้แก่แขกที่มาเยือน , โรงละครภาพยนตร์อัตโนมัติฟิโลน : โรงภาพยนตร์ยุคกรีกโบราณของฟิโลนจัดแสดงเรื่องราวทั้งภาพและเสียงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพาลามีดิสในกรุงทรอย ,กลไกแอนติคิเธอรา คอมพิวเตอร์ยุค 200 ปี ก่อนคริสตกาล : เครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ชิ้นแรกของโลกที่แสดงถึงปฏิทินจันทรคติและสุริยคติ ,เครื่องขายของอัตโนมัติเครื่องแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ : โถจ่ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ,โรงละครหุ่นอัตโนมัติของเฮรอน : เชือกที่ถูกโยงโดยกลไกเพลาและรอกซึ่งผูกติดกับหุ่นละครไม้ต่างๆ พร้อมแสดงบทบาทที่หลากหลาย และเครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรกก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม : กลไกของเครื่องจักรไอน้ำในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ที่ถูกนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม  

สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชม นิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีกโบราณ” สามารถเข้าชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2561 เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ราคาค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กและผู้สูงอายุ 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่ โทร 0-2577-9960 หรือ www.nsm.or.th
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27