อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

กสทช.ไฟเขียวปรับลดค่าเช่ามัคลงจากเดิมเฉลี่ย 22-26%

กสทช. อนุมัติให้ปรับลดค่าเช่ามัค “ช่อง5 ไทยพีบีเอส กรมประชาสัมพันธ์” ลงจากเดิม 22-26% พร้อมขยายเวลาเจรจาค้างค่าเช่ามัคระหว่างอสมทกับสปริงนิวส์ออกไปอีก 30 วัน ไฟเขียวให้คืนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มได้ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.42 น.

วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่าย (มัค) 3 ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ที่อัตราเดิมช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.72 ล้านบาท/เดือน เหลือ 3.5 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 14.16 ล้านบาท/เดือน เหลือ 10.5 ล้านบาท/เดือน

2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) อัตราค่าเช่าช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 4.6 ล้านบาท เหลือ 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.8 ล้านบาท/เดือน เหลือ 10.8 ล้านบาท/เดือน และ 3. กรมประชาสัมพันธ์ อัตราค่าเช่าช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.65 ล้านบาท/เดือน เหลือ 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.95 ล้านบาท/เดือน เหลือ 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยอัตราส่วนลดลงเฉลี่ยรวม 22-26% และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561นารยฐากร กล่าวว่า สำหรับการปรับลดราคาของ บมจ.อสมท อยู่ในขั้นตอนการนำส่งข้อมูล ซึ่งหากไม่นำส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด กสทช. จะกำหนดอัตราค่าตอบแทนโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ กสทช. วันที่ 30 พ.ค.2561 แต่หากอสมท นำส่งข้อมูลเข้ามาให้สำนักงาน กสทช. ก็จะมีการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายเอง ก่อนที่จะมีการชำระค่าโครงข่ายให้แล้วเสร็จ อีกทั้งยังขยายเวลาเจรจาการค้างชำระค่ามัคระหว่างอสมท กับสปริงนิวส์ออกไปอีก 30 วันจากกำหนดเดิมวันที่ 15 มิ.ย.2561 เป็น 15 ก.ค.2561

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม ซึ่งผู้ส่งคืนเลขหมายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับแต่ละเดือนให้ครบถ้วนจนกว่าการคืนเลขหมายจะมีผลสมบูรณ์ และจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของค่าธรรมเนียมเลขหมายตามจำนวนที่ส่งคืนให้สำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ส่งคืนเลขหมายฯ แจ้งรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ส่งคืนให้กับสำนักงาน กสทช. ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือพบว่าเลขหมายที่ส่งคืนยังมีการใช้งานอยู่แม้เพียง 1 เลขหมาย กสทช.จะส่งคืนกลุ่มเลขหมายฯ กลับไปยังผู้ส่งคืนเลขหมายฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17