อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เปืดตัวแอพเทียบเสียงดนตรีไทยแอพแรกของโลก

ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรม Thai Tuner แอพเทียบเสียงดนตรีไทย แอพแรกของโลก หวังสร้างมาตรฐานเสียงเครื่องดนตรีไทย พร้อมต่อยอดอุตสาหกรรมดนตรีไทยสู่ยุค 4.0 พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.39 น.


ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปืดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Tuner  นวัตกรรมเทียบเสียงดนตรีไทยแอพพลิเคชั่นแรกของโลก โดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อสองปีก่อน โดยต้องการสืบสานและรักษามาตรฐานเสียงของเครื่องดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยได้นำองค์ความรู้จากโครงการวิจัยค่าความถี่เสียงดนตรีไทย ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาเป็นโปรแกรมเทียบเสียงดนตรีไทย
 

 “เป้าหมายหลักต้องการนพำาอุตสาหกรรมดนตรีไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ ทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ธีดิจิทัล เพื่อให้ได้เครื่องดนตรีไทยที่มีเพื่อให้ได้เครื่องดนตรีไทยที่มีมาตรฐานได้ค่าความถี่ของเสียงที่ถุกต้อง และเป๋ยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดนตรีไทย”
 



ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นรองรับทั้งนะบบ ไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมได้มีการออกแบบทั้ง User Interface และ User interaction   ซึ่งสามารถเทียบเคียงเสียงเครื่องดนตรีได้ จำนวน  89  ชิ้น แบ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เป่า โดย นักเรียน ครู นักดนตรี และผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยสามารถนำไปใช้เทียบเครื่องหรือตั้งค่าเสียงเครื่องดนตรีไทยได้อย่างมีมาตรฐาน สะดวกใช้งานได้ด้วยระบบบันทึกค่าความถี่เป็นตัวเลขดิจิทัล นอกจากนี้ยังได่รวมรวมภาพและข้อมูลความรู้ของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆไว้ เพื่อให้ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดด้วย
 

ด้านนายปกรณ์ หนูยี่ คีตศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยโครงการวิจัยค่าความถี่เสียงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 4  ภาคของไทย เพื่อเก็บข้อมูล เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยมาก่อน การเทียบเสียงตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันจะใช้โสตประสาท การฟังเสียงของนักดนตรี และครูดนตรีเป็นหลัก ทำให้เสียงเครื่องดนตรีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสำนัก ดังนั้นแอพพลิเคชั่นนี้จะช่วขให้เครื่องดนตรีของแต่ละภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกันและยังเป็ยการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย
 
 
นอกจากนี้ทางโครงการยังมีการวิจัยการผลิตเครื่องดนตรีไทยต้นแบบด้วยกรรมวิธีดิจิทัล เพื่อให้ได้เครื่องดนตรีไทยที่มีมาตรฐาน ได้ค่าความถี่ที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากฉิ่งและขลุ่ยก่อน.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38