อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

หนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยปรับระบบรับอีเมลภาษาไทย 

 ทีเอชนิค จับมือภาครัฐและเอกชน  ตอบสนองมาตรฐานโลก ผลักชื่ออีเมลภาษาไทยเป็นดิจิทัลไอดี ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNICF  ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ Universal Acceptance Steering Group  จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต" เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาของคนในท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานใหม่ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่น  โดยเฉพาะการนำชื่ออีเมลภาษาไทยมาเป็นดิจิทัลไอดี สำหรับเว็บและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สำหรับคนไทยใช้งาน ภายใต้คอนเซปต์ "เว็บไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 

รศ.สุรศักดิ์  สงวนพงษ์ กรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือทีเอชนิคกล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์  มาทดแทนระบบการสื่อสารแบบดั้งเดิม รวมถึงช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มากมายที่กระจายอยู่ในทุกจุดทั่วโลก   หากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งในโลกใบนี้ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างจำกัดอันเนื่องมาจากกำแพงทางด้านภาษา  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เคยพูดถึงเรื่องโดเมนภาษาไทย หรือ Thai IDN ไปแล้ว เพื่อเปิดช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ได้หลากหลายขึ้นให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น  เรายังได้เคยพูดถึงเรื่อง Thai EAI หรือ ชื่ออีเมลภาษาไทย เพื่อให้คนไทยมีชื่ออีเมลเป็นภาษาของตนเองที่ใช้งานได้จริง 

 "และในปีนี้เป็นปีที่ ดอททีเอช ซึ่งกำเนิดมาพร้อม ๆ กับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เติบโตมีอายุครบ 30 ปี เราจึงได้จัดงาน "ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต" ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ดอททีเอช    โดยงานมุ่งเน้นที่จะพูดคุยหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้เว็บและแอพลิเคชั่นของคนไทยรองรับทั้งที่อยู่หรือ URL และชื่ออีเมลที่เป็นภาษาไทย เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาที่เข้ามาขวางกั้น"

ดร.ทวีศักดิ์   กออนันตกูล  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์รองรับตัวอักษรไทยตั้งแต่แรกเริ่ม  กล่าวว่า  การที่ประเทศไทยจะเป็น ไทยแลนด์ 4.0 คือการที่เราจะต้องมีตัวตนที่ยืนยันได้ในโลกอินเทอร์เน็ตควบคู่กับตัวตนในโลกความเป็นจริง โดยตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตก็คงหนีไม่พ้นโดเมนและชื่ออีเมล และโดเมน .ไทย ก็ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้มาถึงระดับหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยจะร่วมใจกันปรับระบบของตนให้รองรับ .ไทย ทั้งโดเมนและอีเมล และภาครัฐก็ควรหันมายึดถือโดเมน .ไทย ในการระบุตัวตนให้กับผู้ใช้บริการภาครัฐเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวเรื่องมาตรฐานสากลและทิศทางการพัฒนาระบบเพื่อรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นทั่วโลก อาทิ W3C ออกร่าง HTML 5.3 เพื่อรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นทั่วโลก พร้อมแนะนำฟีเจอร์ใหม่ MS Office 356และMS Outlook เวอร์ชั่นรองรับชื่ออีเมลภาษาไทย  การเสวนาเรื่องความสำคัญและความพร้อมในการใช้งานชื่ออีเมลภาษาไทย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งจากมุมมองของนักวิชาการ นักบริหารงานท้องถิ่น ผู้บริหารระบบอีเมลและโซลูชั่นต่าง ๆ  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และด้านกฎหมาย   

อย่างไรก็ดีบทสรุปจากงานนี้คือ การร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในด้านมาตรฐานใหม่ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการรองรับชื่อโดนเมนภาษาและชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่น,  การส่งเสริมให้มีการใช้งานชื่ออีเมลภาษาไทยอย่างแพร่หลาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ  สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบเว็บ และระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะทำการรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป  ซึ่งผู้ร่วมเสวนาในงานมีความเห็นว่า นักพัฒนาซอฟท์แวร์ของไทย ควรมีการรวมตัวกันและร่วมกันวางแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือออกเป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบให้รองรับชื่อภาษาไทยในการระบุตัวตนร่วมกัน

 สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชื่ออีเมลภาษาไทยสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ เว็บไซต์: คน.ไทย 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 49