อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

รมว.ดีอี หนุน PoS ดึงสินค้าชุมชนขายออนไลน์

รมว.ดีอี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ PoS ของไปรษณีย์ไทย ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 11.33 น.

วันนี้ (21  ส.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน (Point of Sale : PoS) ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนผ่านการขายสินค้าและบริการท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการโดยอาศัยศักยภาพของปณท ที่มีเครือข่ายสาขาที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง มีเครือข่ายคนไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 25,000 คน มีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์มากกว่า 400 เส้นทาง เพื่อใช้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบร้านค้าออนไลน์ หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ และผ่านแคตตาล็อก (ออฟไลน์) การพัฒนารูปแบบบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) การพัฒนาระบบการรับชำระเงิน (e-Payment) ที่รองรับการชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรประเภทต่างๆ ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบออนไลน์และ       การเก็บเงิน ณ ที่อยู่ผู้รับสินค้าที่ปลายทาง (CoD : Cash on Delivery) รวมทั้งอาศัยกลไกของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม ที่ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13