อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ศาลปค.คุ้มครองลูกค้าดีแทค ซิมไม่ดับใช้ไดัถึง15 ธ.ค.

ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองลูกค้าดีแทคชั่วคราว ให้ลูกค้าคลื่น 850 MHz ใช้งานต่อได้จนถึง 15 ธันวาคมนี้ ด้านดีแทคพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าซิมเดิมฯ โอนย้ายระบบ และจะนำรายได้ในช่วงมาตรการเยียวยานำส่งเข้ารัฐต่อไป ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน กสทช. ได้รับคำสั่งศาลจากศาลปกครองกลางในวันนี้ (14 ก.ย. 2561) เวลา 13.18 น. มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 โดยให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ดังนั้น ที่สำนักงาน กสทช. ได้มีประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่นความถี่ 850 MHz รีบย้ายไปใช้บริการบนคลื่นความถี่อื่น ในค่ายเดิม หรือโอนย้ายค่าย ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2561 นั้น เมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวลงมา   ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่นความถี่ 850 MHz ยังคงสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ตามคำสั่งศาล  ซึ่งกสทช. และสำนักงาน กสทช. พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่งศาลด้านนางอเล็กซานดรา ไรช์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าดีแทคยังใช้งานต่อเนื่องได้ทั่วประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทาน  ซึ่งดีแทคจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ยังเป็นซิมเดิมในระบบสัมปทานกับ CAT โอนย้ายระบบต่อไป 
 
อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา ดีแทค และ CAT ได้ร่วมมือกันยื่นแผนความคุ้มครองลูกค้าในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา  ตามประกาศ กสทช. ที่จะต้องให้ลูกค้าเข้าสู่มาตรการเยียวยาตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบการใช้งานช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทาน   ซึ่ง กสทช. ได้มีมติไม่ให้ลูกค้าดีแทคเข้าสู่มาตการเยียวยา  ดีแทคจึงต้องยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง ในวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา   ทั้งนี้การใช้งานคลื่นในระหว่างการเข้าสู่มาตรการเยียวยานั้น ดีแทคจะนำรายได้ให้รัฐตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ.

บอกต่อ : 32