อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

"ดีป้า" เปิดยิ่งใหญสุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลงาน "บิ๊กแบง 2018"

 ดีป้า ชวนชมมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ “ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018”  นายกฯ ย้ำทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกัน ดิจิทัลเท่านั้น เชื่อมดิน น้ำ ฟ้า อากาศ เข้าหากันอย่างไร้พรมแดน พุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.13 น.

 วันนี้ (19 ก.ย.) ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 ว่า โลกเรามี 2 ใบเสมอ มีความเหลื่อมล้ำของคนพื้นที่ชนบทห่างไกลกับสังคมเมือง ดิจิทัลเท่านั้นจะที่จะลดความเหลื่อมล้ำลง โดยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาส มีช่องทางในการทำธุรกิจ อย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยคือ การเชื่อมดิจิทัลกับประเทศอื่นๆ ด้วย วันนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 39 จาก 63 ประเทศ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งแม้ว่าอันดับเราจะดีขึ้นจากปีที่แล้ว แต่เราต้องเติบโตไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะเราต้องทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจะยังมีความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลกันอยู่ เราต้องช่วยเหลือกัน ต้องทำการค้าแบบพหุภาคี นอกจากนี้ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกไซเบอร์ที่ใช้ดิจิทัลยังถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายกับสิทธิมนุษยชนต้องเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิกัน ทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าผิดคือผิด จะมาอ้างความไม่รู้หรืออ้างสิทธิมนุษยชนไม่ได้ ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นโลกก็จะหาความสงบไม่ได้  ที่ผ่านมารัฐบาลได้จับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้หลายราย และในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นแชร์แมนด้านดิจิทัลของอาเซียนในปีหน้า เราต้องใช้โอกาสนี้ขับเคลื่อนในการพัฒนาดิจิทัลในภูมิภาคนี้เพื่อให้เติบโตและเข้าแข็งไปด้วยกัน เราจะไม่เติบโตไปอย่างเดียวดาย เราต้องช่วยคนอื่นด้วย เพราะทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกัน เราอยู่ในอันดับที่ดี เราต้องดูความพร้อมของเพื่อนบ้านว่าเชื่อมโยงกันได้ไหน ต้องช่วยกัน ทั้งนี้ ดิจทัลมีประโยชน์มากมายก็จริง แต่ต้องอย่างมีสติด้วย ถูกพัฒนามาจากการใช้มันสมองของมนุษย์ เพื่อจัดระเบียบ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วขึ้น เราควรใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน อย่าให้มายึดครองโลกส่วนตัวเราไปทั้งหมด ต้องมีหลักคิดในการดำเนินชีวิต เพราะนอกเหนือจากการพัฒนาเมืองใหม่ การค้า การลงทุน การคมนาคม ฯลฯ แล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องสร้างคนให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแบบรู้เท่าทัน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ปีนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ซึ่งความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ คือมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ กว่า 500 หน่วยงาน และความร่วมมือระดับนานาชาติจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย โปแลนด์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เนปาล อินเดียและอิสราเอล มาเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล การก้าวให้ทันเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ในงานจะพบมิติการเปลี่ยนแปลงของประเทศใน 8 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้าน Cloud computing ที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบอย่างไร้ขีดจำกัด  2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกผ่านดิจิทัลเทคโนโลยี 3. ด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ ที่นำไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 4. ด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทั้งเทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีก่อกำเนิด และนวัตกรรมดิจิทัลจากเหล่า digital innovators กว่า 800 ราย 5. ด้านบล็อคเชน ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเฉพาะโลกการเงินแต่คือดิจิทัลสำหรับทุกคน 6. ด้านการศึกษาระบบใหม่ ให้คนไทยก้าวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทักษะ coding เบื้องต้นจนถึงระดับ advance อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 7.  ด้านเมืองอัจฉริยะ ที่จะก้าวล้ำสู่อีกขั้น กับการเตรียมพร้อมรองรับเป็นเจ้าภาพระดับอาเซียน ปี 2019 และ 8. ด้านกิจกรรมการแข่งขันระดับเยาวชน ที่มีเด็กๆ ตบเท้าเข้าร่วมกว่า 5,000 คน เพื่อแสดงความสามารถทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันบินโดรน การแข่งขัน Coding sport เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  และยังเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้ประกาศศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ งานบิ๊กแบง 2018 เปิดเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 19-23 ก.ย.2561 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 37