อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

"ดีป้า"ลุยเซ็นเอ็มโอยูขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ดีป้า ย้ำจุดยืนรัฐบาลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมประเทศ ผนึกความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ 25 ฉบับ เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15.29 น.


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงานนี้ ดีป้า ได้จัดกิจกรรมการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สมาคมไทยไอโอที / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด / เมืองพัทยา / บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด / บริษัท เชียงใหม่นครพิงค์พัฒนาเมือง จำกัด / บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด / บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด / NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS) / DASSSAULT SYSTEMES SINGAPORE PTE. LTD. / THE NEXT WEB B.V. / Nokia (Thailand) Co.,Ltd


โดยเป็นการลงนามความร่วมมือรวม 25 ฉบับ เพื่อเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีพลวัตบนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยการลงนามความร่วมมือ 25 ฉบับ ที่จะเกิดขึ้น ประกอบไปด้วยความร่วมมืออาทิ ความร่วมมือเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่, ความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City), ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโครงการพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล, ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะเป็นการส่งเสริม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย และโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจและใช้บิ๊กดาต้า อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48