อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

กทปส.ให้ทุนโครงการมุ่งสร้างความเข้มแข็งอุตฯโทรคมนาคม

กทปส.เปิดรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวงเงินรวม 55,000,000 บาท ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.46 น.

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า กทปส เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปิดสนับสนุนมอบทุนประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 เพิ่มอีก 2 โครงการ วงเงินรวม 55,000,000 บาท ซึ่งทุนประเภทที่ 2 นี้ เป็นการมอบทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งจะประกาศกำหนดขอบเขตของงานแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้ที่คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ได้

โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 ทาง กทปส. ได้เปิดให้มีการขอรับการสนับสนุนไว้แล้ว 10 โครงการ และได้เปิดเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (2) ซึ่งระบุไว้ในขอบเขตงาน (TOR) ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 2. โครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ โดยโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ กสทช. ด้านการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นๆ“กทปส. เชื่อมั่นว่าโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ทั้ง 2 โครงการจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงการนำเทคโนโลยีไปสู่การประยุกต์ใช้และต่อยอด เพื่อสร้างเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายนิพนธ์ กล่าวว่าทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โทร. 02 554 8111 และ 02 554 8114ในวันเวลาทำการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33