อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

เปิดรายงานเรตติ้งทีวีดิจิตอล-วิทยุเดือนกันยายน

รายงานเรตติ้งทีวีดิจิตอลและสภาพตลาดวิทยุคลื่นหลักระบบเอฟเอ็ม เดือน ก.ย. 61 ของกสทช. ช่อง 7HD ยังครองอันดับหนึ่ง ส่วนวิทยุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบมีคนไทยอายุตั้งแต่ 12 ปี รับฟังเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 2.2 พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 น.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เดือน ก.ย. 2561 พบว่า ช่องรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด (เรตติ้ง) 10 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ช่อง 7HD เรตติ้ง 1.866 อันดับ 2 ช่อง 3HD เรตติ้ง 1.309 อันดับ 3 ช่อง MONO29 เรตติ้ง 0.917 อันดับ 4 ช่อง Workpoint TV เรตติ้ง 0.830 อันดับ 5 ช่อง ไทยรัฐ ทีวี เรตติ้ง 0.493 อันดับ 6 ช่อง ONE HD เรตติ้ง 0.484  อันดับ 7 ช่อง 8 เรตติ้ง 0.463 อันดับ 8 ช่อง 3SD เรตติ้ง 0.380 อันดับ 9 ช่อง Amarin TV HD เรตติ้ง 0.290 และอันดับ 10 ช่อง NOW เรตติ้ง 0.218

สำหรับเดือน ก.ย. 2561 เรตติ้ง 10 อันดับแรกยังเป็นกลุ่มช่องรายการเหมือนเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา มีบางช่องรายการที่มีเรตติ้งสูงขึ้นจนส่งผลให้การจัดลำดับของช่องรายการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มช่องความคมชัดสูง (HD) ซึ่งได้แก่ ช่อง 7HD ช่อง 3 HD ช่องไทยรัฐ ทีวี และช่อง Amarin TV HD  

นายฐากร กล่าวว่า ส่วนสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทยประจำเดือน ก.ย. 2561 พบว่า จากข้อมูลจำนวนผู้รับฟังวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จำนวน 40 สถานี (87.5 MHz-107.0 MHz) จากทุกช่องทาง เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในเดือน ก.ย. 2561 มีประชากรไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับฟังวิทยุ ประมาณ 10,554,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ประมาณ 228,000 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.2
    
ทั้งนี้ จากข้อมูลพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ พบว่า ถ้าแยกตามสถานที่ ผู้คนส่วนใหญ่ นิยมรับฟังวิทยุที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 49.40 ตามมาด้วยการรับฟังวิทยุในรถ ร้อยละ 37.24 ในที่ทำงาน ร้อยละ 12.76 และอื่นๆ ร้อยละ 0.60 หากแยกการรับฟังวิทยุตามประเภทอุปกรณ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมรับฟังวิทยุผ่านทางเครื่องรับวิทยุคิดเป็นร้อยละ 72.68 ตามมาด้วยการรับฟังผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 25.63 และผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อยละ 1.69
มูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 MHz-91.5 MHz, 93.0 MHz-103.5 MHz และ 104.5 MHz-107.0 MHz พบว่า ในเดือน ก.ย. 2561 มีมูลค่าโฆษณารวมประมาณ 401,783,000 บาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน (ส.ค. 2561) ประมาณ 388,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือน ก.ย. 2561 กับปีก่อนหน้า พบว่า มีมูลค่าลดลงประมาณ 25 ล้านบาท
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27