อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

กสทช.เร่งศึกษาคลื่น5จี เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก

กสทช.-องค์กร 5GMFลงนามLoI ย้ำ พร้อมดัน 5จี ไทยเกิดปี63 เร่งศึกษามาตรฐานคลื่นความถี่ พน้อมทดลองการใช้คลื่นให้เหมาะกับการใช้งาน 5จี ในมาตรฐานทั่วโลก พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.11 น.

วันนี้ (18 ต.ค.) ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน  หรือ  LoI (Letter of Intent) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และองค์กร The Fifth Generation Mobile Communication Promotion Forum (5GMF) แห่งประเทศญี่ปุ่นว่า การลงนามดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสาร 5จี ในทั้ง 2 ประเทศ รูปแบบการประยุกต์ใช้งานรูปแบบใหม่ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงประสบการณ์ในการทดสอบภาคสนามเพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคก่อนการลงโครงข่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถนำมาพิจารณาปรับใช้กับประเทศไทยได้ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. คาดว่ากิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5จี และการพัฒนาการประยุกต์ใช้งานรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับกลุ่มประเทศผู้นำและผู้ผลิตเทคโนโลยี 5จี ได้ ซึ่งการลงนามครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องกับการประชุมร่วมกับ MIC กับญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันเมื่อปีที่แล้ว ความร่วมมือแบบเดิมยังไม่มีการลงนาม ครั้งนี้จึงได้ลงนาม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการทำวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประเทศไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มต้น 5จี 

"ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่น่าศึกษา เพราะญี่ปุ่นได้เริ่มทดลอง 5จี มาแล้ว 5ปี รวมการจะเปิดใช้จริงอีก 2 ปี คือปี 2563 ถือรวมเป็น 7 ปี ดังนั้นประเทศไทยต้องเตรียมตัว โดยเฉพาะการเตรียมตัวเรื่องของย่านความถี่ ซึ่งจะต้องดูว่าช่วงความถี่ไหนที่ไม่ได้ใช้งาน และต้องเรียกคืนเพื่อเตรียมประมูล ดังนั้น กสทช.ต้องเร่งศึกษาและหาข้อสรุปให้ได้"

ด้านนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ต้องดูทุกมิติ ทั้งตัวคลื่น มาตรฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ ที่ซับซ้อนคือ เทคโนโลยีไอโอที ซึ่งกสทช.ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เมื่อเป็น 5จี จะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโทรคมนาคม   ส่วนเรื่องมาตรฐานคลื่น ถือเป็นเรื่องที่ใหม่และใหญ่ รวมทั้งต้องหารือกับองค์กรระหว่างประเทศ ขณะที่เรื่องของอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานกลาง เพราะคลื่นความถี่ควรใช้ย่านเดียวกัน เพื่อเชื่อมต่อกันหมด นอกจากนี้ ยังต้องรอ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ปรับแก้ไขเพื่อใช้งาน 

"เมื่อไอโอทีเกิดจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่มหาศาล ทั้งการเงินการธนาคาร การแพทย์ สาธารณสุข ที่ต้องมีบิ๊กดาต้า จะเห็นว่าไม่กี่เดือนต่อไปนี้จะเห็นพัฒนาการอีกมาก พอมาประกอบกับ 5จี คาดว่าจะชัดเจนมากขึ้นในปี 2562 สำหรับเริ่มการทดลองนำคลื่นมาใช้งาน โดยเบื้องต้นพื้นที่นำร่องจะใช้พื้นที่ของกสทช. และหลักการควรทดลองในหลายพื้นที่ จากนั้นน่าจะเห็นได้ในปี 2563" 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29