อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

บอร์ดกสทช.ไฟเขียว "เอไอเอส-ทรู" ทดสอบ 5จี 

กสทช.ผ่านหลักเกณฑ์การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า พร้อมเยียวยา เพื่อนำกลับมาประมูลใหม่ และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ พร้อมมีมติอนุญาตให้ "เอไอเอส-ทรู" สาธิตเทคโนโลยี 5จี วันที่ 22 พ.ย.-15 ธ.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น.

วันนี้ (22 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ที่ได้ปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
    
โดยขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1.สำนักงาน กสทช. จัดทำรายงานวิเคราะห์ประเมินว่าจะเรียกคืนคลื่นความถี่ย่านไหน 2.ขณะเดียวกันจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากำไร อย่างน้อย 3 ราย มาทำการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
  

 
3.นำผลการประเมินมูลค่าคลื่นฯ จาก 3 หน่วยงานข้างต้น มารายงานให้คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย 1.ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. 2.ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 3.ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4.ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด 5.ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6.ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และ7.ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้จากคณะอนุกรรมการจะประชุมกันเพื่อคัดเลือกประธานเอง) ซึ่งคณะอนุกรรมการจะพิจารณาว่ามูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่นั้นเหมาะสมหรือไม่ 4.นำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน หลังจากนั้น สำนักงาน กสทช. จะนำคลื่นความถี่ที่เรียกคืนกลับมาไปประมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
    
นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ยังได้มีมติอนุญาตให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ใช้คลื่นความถี่ย่าน 28 กิกะเฮิร์ตซ เพื่อสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับแสดงเทคโนโลยี 5G เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-15 ธ.ค.2561 ณ ICON SIAM โดยใช้กำลังส่งเพื่อการทดสอบไม่เกิน 23 dBm (200 มิลลิวัตต์) พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร HUAWEI รุ่น AAU5G28A (AAU28A) จำนวน 2 ชุด และตราอักษร HUAWEI รุ่น 5G CPE จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อนำมาใช้ในการจัดแสดงและสาธิตดังกล่าว พร้อมกันนั้นได้อนุญาตให้บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ใช้คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิร์ตว เพื่อสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับแสดงเทคโนโลยี 5G เป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร NOKIA รุ่น AEUA และตราอักษร Intel รุ่น Intel MTP จำนวนรุ่นละ 1 ชุด ในระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-15 ธ.ค.2561 ณ  AIS TCDC Center ห้างสรรพสินค้า The Emporium ชั้น 5 โดยใช้กำลังส่งเพื่อการทดสอบไม่เกิน 200 มิลลิวัตต์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37