อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

"สมคิด"  เปิดงานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.

เริ่มแล้วงาน “ ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์จับมือพันธมิตรนำทัพผลงานวิจัยไทยโชว์กลุ่มคนรุ่นใหม่กลางสยามสแควร์กว่า  7 จุด ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.54 น.

วันนี้ ( 23 พ.ย.61) ที่ลานแอมพิเธียเตอร์   สยามสแควร์  กรุงเทพ ฯ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดพิธีเปิดงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING”  โดย ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานดร.สมคิด  กล่าวว่า  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศใน 2 ประการคือ  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   และการยกระดับรายได้ของประชาชน    ซึ่งการที่จะทำสองสิ่งเหล่านี้ได้นั้น  หัวใจสำคัญอยู่ ที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความตื่นตัวทั่วประเทศ  

"ประเทศไทยกำลังเดินก้าวไปข้างหน้า เห็นได้จากตัวชี้วัดสำคัญ คือสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบให้เห็นภาพ คือช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2544-2554 เพิ่มขึ้น เพียง 0.1% จาก 0.26% เป็น 0.37% แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2556-2559 มีการเติบโต เพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.47% ในปี 2556 เป็น 0.78% ในปี 2559 คิดเป็นเม็ดเงินลงทุน 113,527 ล้านบาท และตั้งเป้าไว้ว่าจะทะลุ 1 % ในปี 2561"


ด้านดร. สุวิทย์   เมษินทรีย์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม  โดยนำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรโดยการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 4  โซนนิทรรศการหลัก ได้แก่ โซนวิทย์สร้างคน โซนวิทย์แก้จน โซนวิทย์เสริมแกร่ง และโซนวิทย์สู่ภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ 4 โซนนี้  ได้นำเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 13 ด้านสำคัญ  เช่น การสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ และเมกเกอร์ การเตรียมคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทำให้เยาวชนเห็นภาพอาชีพในอนาคต  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ มีการนำวทน.ไปสร้างอาชีพ ยกระดับโอทอปต่าง ๆ


สำหรับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด! ได้แก่ TREE of WISDOM ต้นไม้ interactive แห่งอนาคต ครั้งแรกกับการเชื่อมต่อความคิดและอารมณ์ให้กลายเป็นภาพและสีที่จับต้องได้ ซึ่งเชื่อม Neuro Sensing คลื่นสมองออกมาแสดงผลเป็นการเปลี่ยนสีสันของต้นไม้ LED ขนาดใหญ่   INSECT WORLD โลกแห่งแมลง  อยู่บริเวณสวน Park @Siam และ  Thai Space Consortium: โครงการความร่วมมือ “ดาวเทียมไทย” สู่ห้วงอวกาศ บริเวณลาน Hard Rock Café  รวมถึง   Robot Contest โดยสมาคม TRS บริเวณสวน Park @Siam 


 นอกจากผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 13 กลุ่มแล้วนั้น   ยังมีการนำเสนอผลงานของหน่วยงานพันธมิตร สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบริษัทชั้นนำของประเทศอีกมากมายที่นำผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแสดงในงานครั้งนี้   รวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย เช่น การประชันแร็พของสองแร็พเปอร์ชื่อดัง  SIRPOPPA และ NANA  มินิคอนเสิร์ตจากเก้า จิรายุและวงแม่ยายยิ้ม  การพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์ในยุค 4.0 กับสองนักแสดงดัง สน-ยุกต์ ส่งไพศาลและ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา  การแสดง Science Show  การแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ Street Show เป็นต้น

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ทั่วบริเวณ สยามสแควร์   กว่า 7 จุด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    11%
  • ไม่เห็นด้วย
    89%

บอกต่อ : 21