อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

"ซีพีเอฟ"คว้ามาตรฐานไอทีระดับสากล

CPF IT Center ของซีพีเอฟ ได้รับการรับรองด้านไอที 3 ระบบ จาก 2 องค์กรสากล ตอกย้ำศักยภาพด้าน IT เดินหน้าธุรกิจในยุคดิจิตอล พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.45 น.


นายประเดิม โชติศุภราช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพในงานบริการด้วยระบบไอทีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Charoen Pokphand Malaysia หรือซีพีมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจาก CPF IT Center ผ่านการรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการถึง 2 ระบบ จาก BSI (British Standards Institution) Malaysia ซึ่งเป็นองค์กรดำเนินงานด้านมาตรฐานการบริหารและจัดการในระดับสากล ทั้ง ISO27001: 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ที่กำหนดความต้องการ (Set of Requirements) เกี่ยวกับการจัดทำระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรอง ISO20000: 2011 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ "IT Service Management : ITSM" ด้านกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นเรื่องกระบวนการในการให้บริการแก่ผู้ใช้ (Users) และลูกค้า (Customers) เป็นหลัก


“ความมั่นคงทางข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลคู่ค้าหรือข้อมูลสำคัญทางธุรกิจถูกนำไปเปิดเผยได้ รวมทั้งกระบวนการให้บริการด้าน IT ที่มีมาตรฐานย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้กับผู้ใช้บริการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตสอดรับกับยุคดิจิตอล” นายประเดิม กล่าว

นอกจากนี้ CPF IT Center ยังได้รับประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM Certificate) จากไมโครซอฟท์ (Microsoft Operations Pte Ltd.) ที่สะท้อนภาพองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยได้นำระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มาใช้ตั้งแต่ปี 2553 และยังให้ความร่วมมือกับเจ้าของซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ


“การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ IT ของซีพีเอฟ ทั้งในด้านการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะยังคงรักษาระดับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง” นายประเดิม กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39