อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

สกว.หนุนงานวิจัยแก้ปัญหายางพาราไทย

สกว. จับมือกองทัพบก และสนช.หนุนแก้ปัญหายางพารา พร้อมเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย เผย 7 ปีที่ผ่านมาจัดสรรทุนวิจัย ไปแล้ว  350 ล้านบาท  รวม 237 โครงการ   ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 19.11 น.

วันนี้(7 ธันวาคม 2561)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยสกว."การวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย" โดยมีศ. นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.  เป็นประธาน เปิดงานพร้อมบรรยายเรื่อง “สกว. กับการบริหารงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย”ศ. นพ.สุทธิพันธ์  กล่าวว่า สกว.ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัยยางพารา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี  ซึ่ง  สกว.ได้สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารามาตั้งแต่ปี 2555  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากยางพารา     ซึ่งได้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มการใช้ยางพารา และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม    โดยมีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ    

ทั้งนี้ตลอด7ปีที่ผ่านมา สกว.ได้จัดสรรทุนในการวิจัยด้านยางพาราไปแล้วประมาณ 350 ล้านบาท  รวม 237 โครงการ   มีนักวิจัยรวม 165 คนผู้ร่วมวิจัย 319 คน จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั่วทุกภาค 46 หน่วยงาน มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ครบทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านพาณิชย์ ชุมชนพื้นที่  วิชาการ  สาธารณะ และนโยบาย อย่างเช่น โครงการยางล้อตันประหยัดพลังงาน  โครงการเตาอบไม้ยางพาราทั้งระบบ  รวมถึงงานวิจัยล่าสุดที่ร่วมกับกองทัพบกสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะสำหรับพลประจำรถถัง  ที่ผ่านมาตรฐานสากล ทดแทนการนำเข้า และต้นแบบที่นอนยางพาราสำหรับทหารกองประจำการกองทัพบก
 


นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานนานาชาติ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลยางพารา  สำหรับในอนาคตสกว.มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่มีการบริหารจัดการยางพาราอย่างยั่งยืน และมีการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก เพื่อลดปริมาณน้ำยางที่ล้นตลาด  เช่น การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพาราไปใช้ในการทำถนนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องรีบทำอย่างเร่งด่วน

ด้านนายพรศักดิ์ เจียรณัย   ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร สนช. กล่าวถึง ข้อเสนอปัญหาและทางออกของยางพาราไทยว่า หลังจากปี 2557เราเห็นภาพการดิ่งลงของยางพารา พืชที่เป็นความหวังของเกษตรกรนับล้านครัวเรือน  แต่สุดท้ายการบริหารจัดการที่ไม่ดีทำให้ยางพารามีราคาตกต่ำ   ด้วยปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อมูลที่ไม่ตรงกันของแต่ละหน่วยงาน ยังมีเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง และการขาดองค์กรที่มีอำนาจในการบริหารจัดการด้านยางพาราอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นระบบ  ทำให้เกิดการผลิตที่เกินความต้องการใช้งาน   ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรที่ลดพื้นที่การปลูกยาง  แต่ต้องมีการศึกษาแบบบูรณาการด้วยว่าจะลดอย่างไรถึงจะทำให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อน  และมีเพิ่มการใช้งานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งตนเองมองว่าการจะนำยางพารามาทำถนนนั้นอาจจะยังติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ จึงควรเสริมด้วยการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีการปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ  ซึ่งเร็วๆ นี้ตนจะเสนอผลการศึกษาการแก้ปัญหาภาพรวมยางพาราทั้งระบบต่อรัฐสภา
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 39