อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

สดช.ติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจ.ชลบุรี

สดช. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงดีอี ติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น.


ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และน.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ 3 จุด ประกอบด้วยในอำเภอศรีราชา 2 จุด คือ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม และลานอเนกประสงค์หมู่ 12 โป่งดินดำ ตำบลบางพระ และอำเภอบางละมุง 1 จุด เพื่อลงพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชม กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการส่งเสริมภาคธุรกิจ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐนอกจากนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงดีอี ได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมา กระทรวงดีอี ได้มีแนวทางการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ สนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ และดำเนินการส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลเป็นอย่างดี มีการยกระดับ digital literacy เพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันสื่อ และได้สอนให้มีการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้แก่ประชาชน ซึ่งมีการค้าขายได้จริง สร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการชุมชนหลายราย โดยเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งใน กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กศน. และ อบต. เขาไม้แก้ว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23