อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ไปรษณีย์ไทย ขยายจุดรับฝากส่งสิ่งของ สะดวกทุกพื้นที่ทั่วไทย 

ไปรษณีย์ไทย อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ขยายจุดรับฝากส่งสิ่งของ สะดวกทุกพื้นที่ทั่วไทย พร้อมนำร่องเป็นโมเดลต้นแบบ แหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน ตั้งเป้าขยายจุดให้บริการในสถานีบริการน้ำมันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13.49 น.

วันนี้ (12 เม.ย.) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะผู้นำการขนส่งและโลจิสติกส์สัญชาติไทย ที่มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจร พร้อมทั้งขยายจุดให้บริการไปรษณีย์ครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์การค้า รวมถึงท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์ได้ในทุกพื้นที่
                
ล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ได้ขยายจุดให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน โดยร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีสถานีบริการน้ำมันกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้บริการฝากส่งสิ่งของแบบครบวงจร บริการทางการเงิน รับชำระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงบริการจำหน่ายสินค้าไปรษณีย์และสิ่งสะสม จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1.สถานีบริการน้ำมัน บางจาก เทียนทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2.สถานีบริการน้ำมัน บางจาก เทพรัตน กม. 16 จ.สมุทรปราการ 3.สถานีบริการน้ำมัน บางจาก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 4.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม.11 กรุงเทพมหานคร 5.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เภตรา จ.ปทุมธานี 6.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บรมราชชนนี (ขาเข้า) กรุงเทพมหานคร 
    


7.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 8.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บัวทองเคหะ จ.นนทบุรี 9.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. โคกกรวด จ.นครราชสีมา 10.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ 3 จ.นนทบุรี 11.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา 12..สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี13.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ผึ้งรวง จ.สระบุรี 14.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุรี15.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. รัตนวาปี จ.หนองคาย 16.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ17.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านทุ่ง จ.กระบี่ 18.สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต
    
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีแผนขยายจุดให้บริการร่วมกับสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ซึ่งนอกจากการให้บริการไปรษณีย์แบบครบวงจรแล้ว เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ณ สถานีน้ำมันในบางแห่งข้างต้น ยังจะเป็นโมเดลต้นแบบ ที่เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน สินค้าจากโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข สินค้าโอทอป และเอสเอ็มอี รวมไปถึงผักและผลไม้ตามฤดูกาล ที่จะสลับหมุนเวียนมาจำหน่ายให้ผู้ใช้บริการสถานีน้ำมัน และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าจากผู้ผลิตหรือเกษตรกร รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) ที่จะสามารถเลือกมารับสินค้าได้ ณ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ในสถานีบริการน้ำมันได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52