อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

จี้ส่งแผนเยียวยาก่อนจอดำ 7ช่องคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

คณะอนุฯ คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล มีมติ ให้ 7 ช่องทีวีดิจิตอล เร่งส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค-พนักงานที่ถูกเลิกจ้างก่อนการยุติออกอากาศ   พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น.

วันนี้ (16 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยกรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดกรอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่แจ้งความจำนงขอคืนใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเยียวยาผู้บริโภคก่อนจะมีการยุติการให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะต้องส่งแผนเยียวยาผู้บริโภค พร้อมทั้งแผนเยียวยาพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จากกรณีการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล มาให้คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาด้วย โดยอัตราการเยียวยาพนักงานที่ถูกเลิกงานจะต้องสูงกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด   
    
นอกจากนี้ ยังให้ผู้ประกอบที่แจ้งความจำนงขอคืนใบอนุญาตนำส่งผลประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการตามใบอนุญาตในแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เม.ย.2562 ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องนำส่งให้สำนักงาน กสทช.ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารได้ให้แจ้งขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคำนวณค่าชดเชยจาการคืนใบอนุญาต
    
สำหรับกรณีผู้ถือหุ้น บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ส่งหนังสือถึง กสทช.เพื่อคัดค้านการคืนใบอนุญาตช่องไบรท์ทีวี (ช่อง20) โดยระบุว่า การคืนใบอนุญาต ไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตินั้น กรณีนี้ได้มีการกำหนดในประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลว่า ไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวภายหลังได้ ซึ่งเข้าใจว่า ไบรท์ ทีวี ได้มีการประชุมกันในวันที่ 9 พ.ค.2562 จึงแจ้งให้ไบรท์ ทีวี ส่งเอกสารการประชุมดังกล่าวให้ กสทช.เพื่อยืนยัน     
    
นอกจากนี้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามกรณีขอคืนใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) เนื่องจากการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ทำให้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเช่าใช้ MUX เหลือน้อย จึงต้องให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาเรื่องการเยียวยาจากกรณีนี้ด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ให้ริการ MUX อยู่ทั้งสินจำนวน 4 ราย ได้แก่ ช่อง 5 มีจำนวน 2 โครงข่าย, MCOT มีจำนวน 1 โครงข่าย, NBT มีจำนวน 1 โครงข่าย และ TPBS มีจำนวน 1 โครงข่าย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46