อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

ไทยเตรียมสร้าง"สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง"

สวทช.จับมือสพภ. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพครั้งแรกในไทย  เผยไทยพร้อมสร้าง  “สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง”  พื้นที่ต้นแบบสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่เกิดจากการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองมานานถึง40 ปี  คาดใช้งบประมาณ 700 ล้านบาทและสำเร็จได้ใน 5 ปี พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.03 น.

วันนี้(22 พฤษภาคม 2562) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   เพื่อร่วมกันยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพ  

โดยวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับอาหารและสุขภาพของมนุษย์ ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพ”

ในงานดังกล่าว นอกจากการสัมมนาวิชาการ ซึ่งเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดนิทรรศการ “ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที”   แล้วยังมีการแถลงข่าวเรื่องไทยจัดเตรียมสร้าง “สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง” ต้นแบบของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนที่เกิดจากการฟื้นฟูเหมืองสู่สวนพฤกษศาสตร์( Botanic garden)  แห่งใหม่ของผืนป่าตะวันตก  

ดร.วีระชัย   ณ  นคร   กรรมการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ  เปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด  ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 2200 ไร่  โดยทำเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสี มาเป็นเวลา 40 ปีและได้ยุติการทำเหมืองในปี พ.ศ. 2560  ซึ่งตามกฎหมายจะต้องคืนพื้นที่ในสภาพเดิม หรือใกล้เคียง  แต่ว่าทางบริษัทผาแดง ฯ ได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างและสาธาณณูปโภคไว้เป็นอย่างดี    ทางบริษัทผาแดง ฯ และกรมป่าไม้จึงได้ถวายโครงการแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งได้เสด็จผืนป่าตะวันตก  และทรงมีแนวพระราชดำริให้ดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนพฤกษศาสตร์  ซึ่งทรงมุ่งหวังที่จะให้สวนพฤกษศาสตร์ผาแดงมีลักษณะเช่นเดียวกับสวนพฤกษศาสตร์ Eden Project  สหราชอาณาจักร  ที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างสวยงามจากพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วเช่นเดียวกับเหมืองผาแดง

ดร.วีระชัย    กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้  คือการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรม  และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย   ทั้งพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ และป่าที่เป็นพันธุ์ไม้สีม่วงทั้งหมด การดำเนินงานในปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแบบ แล้วเสร็จโดยมี Eden Project  เป็นที่ปรึกษาในภาพรวม  คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างและทำให้สำเร็จได้ใน 5 ปี โดยใช้งบประมาณราว  700 ล้านบาท

ด้านดร.ราเชล  วอร์มิงตัน  ผู้จัดการทีมวิทยาศาสตร์  โครงการ Eden Project สหราชอาณาจักร    ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจจับและควบคุมโรคพืชโดยทำงานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อพืชมากกว่า 400 สายพันธุ์  กล่าวว่า   การจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดงจะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าตะวันตก เป็นโอกาสที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และสร้างประโยชน์จากพื้นที่นี้ในระยะยาว  พื้นที่แห่งนี้จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการดูแลรักษาร่วมกับป่าที่อยู่โดยรอบ และสามารถระบุสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์สำคัญเพื่อตั้งเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่จะได้รับจากการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ คือ การช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ การเป็นศูนย์กลางการวิจัยและอนุรักษ์พรรณไม้และป่าขนาดใหญ่ในพื้นป่าตะวันตกของประเทศไทย ทำให้เกิดการเก็บรวมรวมจัดแสดงและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดสถานีวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยเพิ่มจำนวนนักพฤกษศาสตร์ นักอนุกรมวิธานให้กับประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเอื้อให้เกิดการสร้างโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียน การฝึกอบรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคและระดับประเทศในการจัดอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนและสร้างให้เกิดผู้นำที่มีศักยภาพ รวมไปถึงชุมชนสวนพฤกษศาสตร์ขึ้น

สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ Eden Project  ตั้งอยู่บนพื้นที่หลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ ในเมืองคอร์นวอลล์ สหราชอาณาจักร  เป็นโครงการที่พลิกฟื้นผืนที่ดินทรุดโทรมจากการทำเหมืองมาสู่สวนพฤกษศาสตร์บนพื้นที่ขนาด 22 เฮกตาร์ ภายในมีเรือนเพาะพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  แหล่งพันธุ์ไม้หายากจากทั่วโลก และโซนจัดแสดงนิทรรศการหอพรรณไม้ รวมถึงเป็นหอแสดงนิทรรศการศิลปะไปในตัว  นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลดนตรี ศิลปะและกิจกรรมต่างๆ สำหรับครอบครัว  โดยโครงการอีเด็นดำเนินการมาเป็นเวลา 18 ปี  มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 400 คน มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว 20 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 27 ล้านปอนด์ต่อปี และสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นรวม 2 พันล้านปอนด์

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วม ชมนิทรรศการในงาน   IBD2019   ได้ตั้งแต่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ibd2019.org
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38