อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ก.ดีอี ฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร รับมือวิกฤตการณ์ระดับชาติ 

กระทรวงดีอี บูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหน่วยงานฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี  2562 รับมือวิกฤตการณ์ระดับชาติ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.05 น.

วันนี้ (23 พ.ค.) นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภาพหลังเป็นประธานการประชุมการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี  2562 เรื่องการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมกับกองทัพไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวิกฤตการณ์ระดับชาติของสำนักความมั่นคงแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.2562 ที่ศูนย์ปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 6  กระทรวงดีอี 
    


ทั้งนี้ ศูนย์ปฎิบัติการฯ ดังกล่าว จะมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการสื่อสารรับสถานการณ์สาธารณะภัยและภาวะวิกฤตทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  การฝึกในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาร่วมฝึกด้วย อาทิ กระทรวงมหาดไทย สถาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28