อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

"เทรนฟลิกซ์" แพลตฟอร์มอบรมครูออนไลน์

เปิดตัว“เทรนฟลิกซ์”นวัตกรรมการอบรมครูบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้เข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมครบทุกสาระเนื้อหา เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.55 น.


รายงานข่าว จากเทรนฟลิกซ์( TrainFlix ) แจ้งว่า ได้ เปิดตัว เทรนฟลิกซ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการอบรมครูบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ ด้วยจำนวนหลักสูตรที่ครบทุกช่วงชั้น (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ) ครบทุกสาระเนื้อหา ครอบคลุมทุกรายวิชา (บูรณาการ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ซึ่งอยู่บนมาตรฐานของคุรุพัฒนากำหนดไว้ โดยระบบอบรมครูออนไลน์จะรองรับในระบบ LMS (Learning Management System) , Interactive style และมีระบบปฏิบัติการการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรมอีกด้วย
ทั้งนี้เทรนฟลิกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อปัญหาในการอบรมครูในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านกิจกรรมการอบรม เป็นต้น ซึ่งระบบการอบรมครูออนไลน์นี้สามารถกระจายการเข้าถึงหลักสูตรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และยังจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตราฐานการพัฒนาครูลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรมนำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ๆ โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trainflix.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47