อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563

"สดร."ดึงโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์

สดร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนดึงโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ จากทั่วประเทศโชว์ผลงานกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.47 น.


น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สดร. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า สดร.จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกเปิดโอกาสให้โรงเรียนจากทั่วประเทศนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและขยายผลแบ่งปันไปยังโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และผลงานวิจัยดาราศาสตร์เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 46 ผลงาน จากโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียนในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ที่ สดร.ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558


“ ผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูทุกท่านที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและความรู้ทางดาราศาสตร์ไปสู่นักเรียน ผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบและยังฝึกฝนนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆส่งต่อแบ่งปันความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากในโรงเรียนสู่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย”นอกจากการนำเสนอผลงานดังกล่าวแล้ว ยังจัดฝึกอบรม“การบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์” โดยคุณสุวิทย์ พิพิธวณิชธรรมผู้ผลิตและพัฒนากล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน ในโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้ครูได้นำไปบำรุงรักษากล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพดีดังเดิมเช่นการล้างกระจกกล้องโทรทรรศน์ให้สะอาดเพื่อให้มีค่าการสะท้อนแสงดีปรับตั้งตำแหน่งกระจกเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด


น.ส.จุลลดา กล่าวต่อว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้าที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 นับถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 410 โรงเรียน ใน 76จังหวัด ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาก่อให้เกิดกิจกรรมาราศาสตร์นับพันกิจกรรมทั่วประเทศ สดร.มุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนนำกล้องโทรทรรศน์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานจากทุกโรงเรียนที่นำเสนอในเวทีนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ได้กระจายไปสู่นักเรียนและชุมชนอย่างทั่วถึงจากกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทยผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งครู และนักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆรวมถึงงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียนได้อย่างน่าสนใจเกินความคาดหมาย
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี มีโรงเรียนเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น 31 โรงเรียน ในจำนวนนี้ สดร. ได้คัดเลือกจำนวน 9โรงเรียนที่มีผลงานโดนเด่นได้รับโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์กับหน่วยงานดาราศาสตร์ ณ ประเทศเกาหลีในช่วงเดือนกันยายน2562เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49