อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

โกลบเทคแตกไลน์บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่

โกลบเทคแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้แพลตฟอร์มดาต้าอนาไลติกส์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนที่ รุกธุรกิจประกันภัย และ บริการด้านสุขภาพ   ตั้งเป้าปั้นสัดส่วนรายได้จากไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่  10 %   จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 20.30 น.

 วันนี้ (17 มิ.ย.62) นายวิชัย   แสงหิรัญวัฒนา  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง แบรนด์ “NOSTRA”  เปิดเผยว่า  นอสตร้า (NOSTRA)  ได้มีการปรับสโลแกนใหม่( NEW Tagline)  จาก “The Map You Can Trust”  หรือแผนที่ที่คุณเชื่อถือได้  เป็น “Turn Your Data into Decisions”  หรือเปลี่ยนข้อมูลของคุณเป็นการตัดสินใจ    ทั้งยังได้ปรับจุดยืนของแบรนด์ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก ส่วนข้อมูลแผนที่ หรือ Location Contents ให้มีความหลากหลาย และเจาะลึกสำหรับการนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์แล้ว   ทีมวิจัยและพัฒนายังเน้น การนำข้อมูล บิ๊กดาต้า และข้อมูลแผนที่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ทั้งนี้จาก 12 เทรนด์ โดยผลสำรวจของ McKinsey & Company  ได้ระบุถึงเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาท้าทายธุรกิจ คือ  Mobile Internet, Automation of knowledge and work, Internet of Things, Cloud Technology, Advanced Robotics, Autonomous and near-autonomous Vehicles, Next-Generation Genomics, Energy Storage, 3D Printing, Advanced Materials, Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery และ  Renewable Energy

“สำหรับธุรกิจในประเทศไทย โกลบเทค เล็งเห็น 5 ไอทีเทคโนโลยี เทรนด์ที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นได้มากกว่า 4.0 ในอนาคตอันใกล้   คือ1.  “Mobile Internet” เทคโนโลยีจากความสามารถของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ อุปกรณ์แวร์เอเบิล  ที่มีความสามารถสูง ราคาไม่แพงเกิดขึ้นมากมาย  ส่งผลให้เกิดข้อมูลมหาศาลจากอุปกรณ์เหล่านั้น   2. “Automation of knowledge and work” ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมอัจฉริยะ ที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data ทำให้การวิเคราะห์เรื่องยาก ที่ซับซ้อน ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน  3. “Internet of Things” อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต จากจำนวนสิ่งของ( Things) ที่พัฒนาความสามารถและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4.  “Cloud Technology” คลาวด์เทคโนโลยีทำให้บริษัทหรือธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการทางด้านไอที ได้ โดยไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนยุคก่อน           และ5.“Autonomous and near-autonomous vehicles” ยานพาหนะไร้คนขับ ที่ต้องอาศัยดาต้าหรือข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีคนขับ ทั้ง 5 เทคโนโลยีไอทีที่ได้กล่าวไปล้วนทำให้เกิดดาต้ามหาศาล  นอสตร้า กับ สโลแกนใหม่ “Turn Your Data into Decisions” จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจอยากให้ทุกองค์กรลองนำข้อมูล หรือดาต้าที่มีไปวิเคราะห์และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  นายวิชัยกล่าว
 
นายวิชัยกล่าวว่า   เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะด้านเชิงพื้นที่ และเป็นแนวโน้มเทคโนโลยี   โกลบเทค  ได้ขยายสายธุรกิจ ด้วยการเปิดตัวบริการ  2 แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดคือ“SMART  HEALTH” และ“SMART DRIVE”

สำหรับ “SMART  HEALTH” คือนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์มการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือจากสมาร์ทวอช   เพื่อนำข้อมูลบันทึกการติดตาม ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิต และการออกกำลังกายต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ  จากการผสาน 3 เทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ ไอโอที     (IoT) เทเลเมติกส์ (Telematics Device)  และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่( Big Data Analytics) เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล  เนอสซิ่งโฮม และประกันสุขภาพ

ส่วน “SMART DRIVE” จะเป็นนวัตกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่  ที่ผสานเทคโนโลยีเทเลเมติกส์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และสื่อสารในระหว่างการขับรถเพื่อป้องกัน แจ้งเตือนการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย และ   เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลการขับขี่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจประกันภัย ที่เรียกกันว่า Usage-Based Insurance (UBI) การคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้รถ  เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้งานจริง หรือตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัยในยุคดิจิทัล  โดย 2 แพลตฟอร์มนี้ จะช่วยธุรกิจให้สามารถ เปลี่ยนผ่านและอยู่รอดได้ในยุคที่ถูกดิสรัปท์ด้วยเทคโนโลยี   ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องพิจารณาและตัดสินใจ

นายวิชัย กล่าวอีกว่า   ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษาอันดับ 1 ผู้ให้บริการแผนที่ในรถยนต์  และมีการพัฒนา Online Lifestyle Content ให้กับกลุ่มสมาร์ทคาร์  หรือรถยนต์อัจฉริยะ โดยเพิ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค ปัจจุบันมีค่ายรถยนต์ชั้นนำหลายรายเป็นลูกค้าหลัก  ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าค่ายรถให้มากขึ้น  โดยตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น   จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G    ส่วนผลประกอบการของโกลบเทคในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการแผนที่ในรถยนต์  และบริการข้อมูลแผนที่เพื่อการวิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์ GIS (MAP FOR GIS)  ทั้งนี้คาดว่าจะมีลูกค้า 6-10 รายในสิ้นปีนี้ โดยตั้งเป้าปั้นสัดส่วนรายได้จากสายผลิตภัณฑ์ใหม่   10%     และเติบโตเป็น 25 %  ของรายได้รวมของบริษัท ได้ภายใน3 ปี
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58