อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

"ปส.-จุฬาฯ" ติวเข้มบุคลากกรด้านรังสีทางการแพทย์

ปส. จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เสริมความรู้บุคลากรการแพทย์กว่า 200 คน ปูทางจัดทำฐานข้อมูลรังสีทางการแพทย์ระดับชาติตามข้อกำหนดสากล พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12.31 น.วันนี้ (19 มิ.ย. ) นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า ปส. ได้ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาให้ความรู้ข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์ตามข้อกำหนดคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR) ในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR)” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 200 คน เพื่อปูทางสู่การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ ด้านรังสีทางการแพทย์ระดับชาติตามข้อกำหนดสากล ของ UNSCEAR โดยครอบคลุมทั้ง 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การสัมมนาในครั้งนี้ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ มีมติเสนอให้คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อกำหนดของ UNSCEAR ขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญตามข้อกำหนดสากลระหว่าง ปส. และสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่มีการใช้รังสี ทางการแพทย์ อันจะนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนการได้รับรังสีรวมทั้งผลกระทบจากรังสีทางการแพทย์ ของประเทศอย่างมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวม ณ UNSCEAR ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เกิดแนวทางการกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของไทยที่แน่ชัด ซึ่งจะช่วยเสริมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการรับบริการทางรังสีภายในประเทศมากยิ่งขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35